til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Vi trenger et nasjonalt veikart for implementering av AI-løsninger i norsk helsetjeneste.

Arrangør
KIN - Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste
Dag
Torsdag 18/8 2022 15:00 - 17:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
Stedsbeskrivelse:
Auditoriet
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Hva bør et nasjonalt veikart om KI i helsesektoren inneholde?

Løsninger innen kunstig intelligens er et av de potensielt viktigste bidrag som i framtiden kan avhjelpe helsepersonellkrisen og forbedre kvaliteten i helsetjenesten. Skal vi bli i stand til å ta ut dette potensialet, til det beste for pasienter og helsetjeneste, må vi satse nå.

Ingen land er kommet langt i arbeidet med å ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten, men mange land ligger foran oss i løypa mht. satsinger innen feltet.

Fagnettverket Kunstig Intelligens i Norsk helsetjeneste (KIN) har i møter med nasjonale helsemyndigheter representert ved departement og direktorater fremmet forslag om at det bør utarbeides et nasjonalt veikart for implementering av kunstig intelligens i helsetjenesten. Vi følger opp forslaget med et totimers seminar under årets Arendalsuke der vi begrunner og utdyper behovet for et slikt veikart. I seminaret vil vi også ha dialog med politiske ledere om disse problemstillingene.

I dag er det mange transaksjonskrevende flaskehalser som forsinker og begrenser fremdriften i arbeidet med å ta i bruk slike løsninger. Veien fra forskning til produktutvikling og implementering må gjøres kortere, og det må legges bedre til rette for utprøving, validering og idriftsetting av sertifiserte kommersielle løsninger.

KIN har kartlagt behov for tilretteleggende og styrkende tiltak på flere fronter:

 • Utdanning og kompetanse både for teknologer og helsepersonell
 • Bedre og koordinert infrastruktur, og enklere tilgang på oppdaterte, representative data
 • Forenkling og samordning av det regulatoriske feltet
 • Mer systematisk organisatorisk samarbeid mellom aktører på flere nivåer
 • Etablere finansielle incitamenter for å stimulere utvikling av feltet

 

For å lykkes med dette, trengs en sterkere, mer koordinert og samlet nasjonal satsing på dette feltet, i samspill mellom myndigheter, fagmiljøer, helsetjeneste og kommersielle aktører.  

Medvirkende
 • Finn Henry Hansen, Senior rådgiver, Helse Nord
 • Vibeke Binz Vallevik, Programdirektør og sjefsforsker, DNV
 • Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær, Kreftregisteret
 • Karl Øyvind Mikalsen, Avdelingsleder, Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI)
 • Pål Brekke, Kardiolog, Oslo Universitetssykehus
 • Solveig Hofvind, Leder, Mammografiprogrammet, Kreftregisteret
 • Mathias Hauglid, Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Tromsø
 • Lena Nymo Hell, Daglig leder, Norway Health Tech
 • Even Amandus Røed, Politiker, Arbeiderpartiet
 • Heidi Nordby Lunde, Politiker, Høyre
 • Stein Olav Skrøvseth, Senterleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Anne Torill Nordsletta, Avdelingsleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Ulf Sigurdsen, Leder for e-helse, Helse Sør-Øst
 • Jan Nygård, Leder, Registerinformatikk, Kreftregisteret
 • Arvid Lundervold, Professor, medisinsk informasjonsteknologi, Universitetet i Bergen
 • Tone Frost Bathen, Professor, medisin, NTNU
Kontaktperson
Therese Olsen Svenning, Koordinator, Nasjonalt senter for e-helseforskning, +4790243288
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1868