til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Folk flest radikaliseres ikke

Arrangør
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt , Forskning
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Lille Torungen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Det har blitt forsket mye på voldelig ekstremisme de siste årene, men brorparten av denne forskningen fokuserer på hvorfor det skjer. Altså hvorfor folk blir radikalisert og hvorfor de forsøker å utføre eller faktisk utfører voldelige handlinger, for eksempel ved å slutte seg til Den islamske staten (IS). Dette er et viktig fokus, men det er imidlertid et faktum at selv i områder hardt rammet av radikalisering og voldelig ekstremisme er det kun en liten minoritet som faktisk slutter seg til slike ideer og bevegelser.

Vi vet at forskjellige samfunn har ulike grader av det vi kaller et «radikaliseringsfremmende miljø». Spesifikke sosio-økonomiske faktorer spiller inn der hvor dette inntreffer, som for eksempel høy arbeidsledighet, knapphet på ressurser og få eller ingen muligheter for sosial mobilitet. Det er likevel store forskjeller lokalt, til tross for at mange eller alle de nevnte trekkene kan være tilstede. Noen landsbyer eller lokalsamfunn er mer mottakelige for radikalisering og voldelig ekstremisme, mens andre utviser betydelig større motstandskraft. I noen tilfeller kan vi spore dette tilbake til en vellykket intervensjon, i andre tilfeller er det eksempler på lokalsamfunn som utviser betydelig motstandskraft uten at ekstern intervensjon kan påvises.

I lys av funn fra PREVEX, et forskningsprosjekt om radikalisering og voldelig ekstremisme på Balkan, Midt-Østen, Nord-Afrika og Sahel, vil vi diskutere hva som påvirker ulike befolkningsgruppers motstandskraft mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Arrangementet vil også strømmes på NUPIs Facebook-side.

Medvirkende
  • Morten Bøås, Professor, NUPI
  • Kari M. Osland, Seniorforsker, NUPI
  • David Hansen, Førsteamanuensis, OsloMet og KRUS
  • Sveinung Sandberg, Professor, UiO
Kontaktperson
Sejla Pehlivanovic, Vitenskapelig assistent, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, 47905685, sejla.pehlivanovic@nupi.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1326