til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

En grønnere byggenæring – hvordan få til det?

Arrangør
Norsk Stålforbund, Betong Norge
Dag
Onsdag 17/8 2022 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A
Antall plasser i lokalet
180
 


Om arrangementet

Pandemi og krig i Europa har vist oss betydningen av å være forberedt, og ha en viss selvforsyning. Det grønne skiftet, og endringen til en mer sirkulær økonomi får en tilleggsdimensjon, selv om kutt i klimagassutslippene er den viktigste driveren. Omstillingen gir oss mulighet til å bygge en konkurransedyktig og byggenæring, der kortreiste byggevarer kan svare på begge utfordringene; utslippskutt og selvforsyning. 

Byggenæringen står for 15% av de nasjonale utslippene av klimagasser, der produksjon av byggevarer er ansvarlig for ¼ av dette. For å nå målene i Parisavtalen må utslippene ned. Byggenæringen må lære å være materialgjerrig, ombruke gamle bygningsdeler og føre opp nye bygg som kan ombrukes i alle tenkelige funksjoner. Dette er mulig når det tas kunnskapsbaserte beslutninger, og byggevareprodusentene tas med på råd. 

Tempoet i det grønne skiftet må også opp, og veien til en grønn og sirkulær byggenæring krever ressurser. Med økte statlige inntekter på olje og gass, parallelt med økte energipriser og dyre råvarer til byggenæringen, gir det muligheter for å redistribuere statens inntekter.

Hva bør i så fall midlene brukes på for å sette opp farten i det grønne skiftet?

Paneldeltagere

Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (V)

Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant (Ap), energi- og miljøkomiteen

Simen Nord (H) 2. nestleder i Viken Høyre, komiteleder for finans, adm. og klima.

Andreas Arff (FrP), gruppeleder i Agder fylkesting, vararepresentant til Stortinget

Anders Fylling, Direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg

Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF

Rasmus Nord, adm. dir., SWECO Norge

Ulrika Jansson, forsker, Norsk Institutt for naturforskning

Kathrine Lyngstad, adm. Dir. Spenncon

Hans Erik Pedersen, direktør SSAB

Fredrik Bengtsen, Enova – ansvar for ombruk i byggenæringen

 

Vi kjører debatt. Velkommen!

Medvirkende
  • John-Erik Reiersen, CEO, Betong Norge
Kontaktperson
John-Erik Reiersen, CEO, Betong Norge, 96220001, john-erik.reiersen@bnl.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
2602