til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Framtidens arbeidsliv – hvem skal jobbe og hvor lenge?

Arrangør
NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
Dag
Tirsdag 16/8 2022 10:30 - 11:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

1,6 millioner nordmenn over 18 år jobber ikke. Rundt 900 000 av disse er pensjonister. 300 000 er uføre, og i tillegg lever 400 000 personer i utenforskap, uten jobb eller stønad fra NAV. Hva bor i disse tallene? Og hvordan kan vi aktivere arbeidskraftreserven?  

NAV inviterer til en todelt debatt om framtidens arbeidsliv. Den første delen om pensjon, den andre delen om utenforskap. Hvordan og hvor lenge bør vi jobbe i framtiden, og hvordan kan de som i dag står utenfor arbeidslivet inkluderes?

Sysselsettingsutvalget skrev at vi i framtiden må jobbe lenger, skatte mer eller jobbe smartere. Pensjonsalderen ble satt til 70 år da folketrygdloven kom i 1967, men satt ned til 67 år i 1973. Fra 2011 har laveste pensjonsalder vært 62 år.

Etter at folketrygdloven kom har gjennomsnittlig levealder økt med ti år, til 84 for kvinner og 79 år for menn.  

Pensjonsutvalget kom med sin rapport i juni.

Hva mener utvalgsleder Kristin Skogen Lund er den viktigste innsikten? Og hvilke muligheter ser LO, og Senter for seniorpolitikk for seniorene? Og hvordan ser Fontenehuset og Schibsted på mulighetene for de som står utenfor?

Hva er en velfungerende arbeidstaker? Er forventningene til arbeidstakerne for høye, eller vil samfunnet sinkes av å senke kravene.  Hva skal til for at vi vil jobbe lenger? Hvor stort ansvar ligger på arbeidsgiverne? Og hva med de som har gått av med pensjon. Hvorfor kan ikke flere jobbe deltid? 

 

Medvirkende
  • Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, Schibsted
  • Roger Bjørnstad, Sjefsøkonom, LO
  • Kari Østerud, Direktør, Seniorpolitisk senter
  • Torhild Stimo, Daglig leder, Fontenehus Norge
  • Hans Christian Holte, Direktør, NAV
  • Andreas Halse, Debattleder, Tankesmien Agenda
Kontaktperson
Beate Løwald Solberg, NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet, 90755065
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
3324