til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Sikre smarte sykehus

Arrangør
EHiN
Dag
Onsdag 17/8 2022 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
Foreningen i 4. etasje - inngang i Strandgaten 1
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Helsesektoren er inne i en stor transformasjon med rekordmange moderniseringsprosjekter og nye sykehus under oppføring. Introduksjonen av moderne teknologier og smarte løsninger driver fram store og ambisiøse mål for realisering av gevinster og effektivisering, eksempelvis gjennom forbedret pasientopplevelse, digital hjemme-oppfølging, bedre utnyttelse av ressurser, samt bygg-energieffektivisering.

Nye teknologier og bedre arbeidsformer fører også til at sykehus-virksomheten utvides utover tradisjonelle grenser. I sum gir dette en større digital avhengighet og eksponering som gjør sykehusene mer sårbare for cyberangrep.  

Her er mange utfordringer og problemstillinger, blant annet: 

 • En sammensatt mengde med ulike lover, reguleringer, standarder og beste praksiser møtes i bygget 
 • Samhandling mellom mange aktører, verdikjeder og fagområder i planlegging, bygging, oppstart og drift 
 • Et ikke-homogent landskap der informasjonsteknologi (IT), medisinskteknisk utstyr (MTU) og kontrollsystemer (OT), sensorer (IoT) og apper skal kobles opp og samvirke under samme tak 
 • Et uoversiktlig, omfattende og komplisert risikobilde 

Er kritiske sårbarheter og andre sårbarheter godt nok kartlagt og forstått? 

Er det behov for kontrollrom? Det kommer veldig mange apper med bygg og behandling?.

Er man godt nok forberedt til oppstart og drift? Hvilket modenhetsnivå er påkrevd? 

Vil en konsistent cybersikkerhetsjekk ved ferdigstillelse gi nødvendig grad av kontroll? 

 

I samarbeid med DNV

Medvirkende
 • Lena Nymo Helli, Finnmarkssykehuset/Norway, Norway Health Tech
 • Terje Gårdsmoen, Teamleder bygg, teknikk og teknologi, Nye OUS
 • Lene Bogen Kaland, Trusselbildet, NSM
 • Øyvind Grinde, Informasjonssikkerhetsleder, Helse Sør-Øst RHF
 • Kristin Kornelia Utne, President, Yngre leges Forening
 • Moderator: Stephen McAdam,, Digital Helse, DNV
 • Moderator: Morten Thorkildsen, Digital Helse, OUS
Kontaktperson
Cora Schreurs, Kommunikasjonsrådgiver, EHiN, +4793694940, cora@ehin.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1554