til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Helsefrivillighetens samfunnsbidrag

Arrangør
Stiftelsen Dam
Dag
Onsdag 17/8 2022 08:00 - 09:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Frivillighetsteltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Betydningen av frivilligheten har blitt tydeligere i pandemien. Viktige tilbud ble avlyst og skapte tomrom i hverdagen. Nye tiltak ble skapt for å bøte på problemene som smitteverntiltakene skapte. Tilbudene som fortsatte som før, ble enda viktigere for folk.

For organisasjonene i helsefrivilligheten var pandemien en travel tid. Det var nødvendig å mobilisere for å bidra til direkte hjelp til testing og vaksinering, følge opp særlig utsatte grupper, og opprettholde det ordinære tilbudet.

Meldingen fra organisasjonene er at de kunne har gjort enda mer og at nøkkelen er bedre samarbeid med myndighetene. Om myndighetene hadde visst mer om beredskapen i frivilligheten og involvert organisasjonene i planlegging og håndtering av krise, kunne helsefrivilligheten gjøre en enda større jobb for samfunnet.

Arbeidet med å evaluere håndteringen av pandemien og forberede neste krise er i full gang. Hvis de folkevalgte har intensjoner om å forbedre beredskapssamarbeidet med frivilligheten må det skje nå.

Et første steg er å få mer kunnskap om helsefrivillighetens innsats. Stiftelsen Dam ønsker å bidra til å fremskaffe ny informasjon om hvordan sivilsamfunn og myndigheter kan styrke felles krisehåndtering. Vi har derfor gitt forskere ved Institutt for samfunnsforskning oppdraget med å besvare spørsmålet «hva er samfunnsbidraget fra helsefrivilligheten?».

Vi gleder oss til å legge frem foreløpige resultater under vårt morgenseminar på Arendalsuka. Endelig rapport publiseres i desember 2022.

Medvirkende
  • Karl Henrik Sivesind, Forsker I, Institutt for samfunnsforskning
  • Karl Kristian Bekeng, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeiderpartiet
  • Erlend Svardal Bøe, Stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Høyre
  • Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • May Britt Buhaug, Seniorrådgiver beredskap, Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Hans Christian Lillehagen, Generalsekretær, Stiftelsen Dam
  • Anders Kjellevold, Politisk rådgiver, Stiftelsen Dam
Kontaktperson
Anders Kjellevold, Politisk rådgiver, Stiftelsen Dam, 90605201
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1873