til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Snakker vi for mye om folkehelse?

Arrangør
Frivillighet Norge
Dag
Onsdag 17/8 2022 08:30 - 09:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Regjeringen er i gang med å skrive en stortingsmelding om folkehelse. Den er varslet at skal legges frem våren 2023. I den forbindelse stiller vi spørsmålet: Snakker vi for mye om folkehelse?

Begrepet folkehelse inneholder så mangt, men ikke alle utfordringer har like enkle løsninger. Vi vet at det er farlig å røyke eller viktig å holde seg i fysisk aktivitet, men hvordan passer vi på at vi ikke blir ensomme? Frivillige organisasjoner bidrar både direkte og indirekte til en bedre folkehelse. Vi ønsker her å snakke om helsegevinsten fra frivilligheten som ikke uttalt er folkehelsearbeid.

Frivilligheten skaper fellesskap hvor folk kommer sammen for å gjøre aktiviteter, kjempe for en sak eller på annen måte gjøre noe de er opptatt av og synes er viktig. Det er viktige arenaer for å bekjempe utenforskap, ensomhet og gi folk en meningsfull hverdag. Det betyr og at frivilligheten bidrar med viktige tiltak i folkehelsearbeidet. Når politikk og planer skal legges bør vi derfor stille noen spørsmål:

  • Kan vi anerkjenne frivillig aktivitet som et bidrag til, kanskje til og med som en del av en strategi for, bedre folkehelse uten å gjøre dette til frivillighetens eget formål?
  • Er mye av det beste folkehelsearbeidet ikke planlagt som folkehelsearbeid i det hele tatt?
  • I så fall, hvordan kan vi maksimere helsegevinsten uten å «ødelegge tiltaket»?

Vi synger ikke nødvendigvis i kor, eller vedlikeholder gamle fyrtårn for helsa sin del. Hva vil konsekvensen være om vi skal flytte målet til å være mindre ensomhet i lokalsamfunnet fremfor ha det gøy med og ta vare på kulturarv når vi driver med folkedans?

Tar alt pratet om folkehelse helsa ut av frivilligheten?

Frivillighet Norge inviterer i samarbeid med Helsedirektoratet til Møteplass Folkehelse og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen leder møteplassen.

Disse medvirker:

Susanne Aune Solaas, Leder i Folkehelseforeningen Ung og Professorassistent på Universitet i Agder  

Werner Christie, Folkehelseforeningens styre, Norges første helseminister, lege og bonde  

Øyvind Giæver, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

 

Det blir en samtale med:

Berit Kjøll, Idrettspresident NIF

Margrete Bjørge Katanasho, styreleder LNU 

Siw Johannessen, Folkeakademiet Agder 

Werner Christie, Folkehelseforeningens styre, Norges første helseminister, lege og bonde  

Kontaktperson
Vanja Konradsen, Prosjektleder, Frivillighet Norge, 98256770, vanja@frivillighetnorge.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1663