På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Skal det virkelig bo folk i Froland?

Arrangør
Rådgivende Ingeniørers Forening, Stærk & Co
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:00 - 13:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Arendals Sjømandsforening
Stedsbeskrivelse:
3. etasje
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Rapporten "State of the Nation"  fra Rådgivende Ingeniørers Forening viser et massivt vedlikeholdsetterslep på offentlig bygningsmasse og infrastruktur. Totalt etterslep er på cirka 3200 milliarder og spesielt utsatt er fylkesveier samt kommunale bygg og VA-anlegg. Da reiser det seg en debatt som få tør å ta: Er det en menneskerett å bo hvor man vil i Norge, dersom kostnadene for det offentlige blir svært store for å sørge for den kommunale infrastrukturen og bygningsmassen?

Dette har tidligere vært touchet så vidt borti ved utbygging av tunneler og broer på Vestlandet og Nord-Norge til tettsteder med få innbyggere, eller flom- og skredsikring av veier på Vestlandet til mindre sentrale strøk.

Kostnadene for skredsikring av eksisterende bebyggelse i Norge er av NVE estimert til kr 85 milliarder (dokumentert gjennom NVEs Foss-rapporten). Kostnadene for å opprettholde tilstrekkelig god bygningsmasse og ferdselsårer i rurale strøk vil også øke som følge av klimaendringene. Dette viser en rapport som ble fremlagt av Riksrevisjonen i vinter.

Vi inviterer til en åpen debatt rundt problemstillingen. 

Medvirkende
  • Sigbjørn Gjelsvik, Kommunal- og distriktsminister, Regjeringen
  • Liv Kari Skudal Hansteen, Adm. Direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening
  • Ove Gundersen, Ordfører (KrF), Froland kommune
  • Grete Aspelund, Visepresident, NHO
  • Morten Andreas Meyer, Generalsekretær, Huseierne
  • Brigt Olav Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen, NVE
  • Egil Hogna, Konsernsjef, Norconsult
  • Erling Fossen, Urbanist, CEO, Oslo Metropolitan Area
  • Bjarne Håkon Hanssen, Ordstyrer, Kruse Larsen
Kontaktperson
Karen Skjånes, Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt, Rådgivende Ingeniørers Forening, 90149975, karen@rif.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1527