til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Den store utviklingsdebatten: Sofasamtale med klima- og miljøministeren & utviklingsministeren

Arrangør
Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Utviklingsfondet, Spire, SAIH, Norges Røde Kors, SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, KFUK-KFUM Global, SOS-Barnebyer, Digni, FORUT, Sex & Politikk, Atlas-alliansen, FOKUS, Plan International Norge, Framtiden i våre hender, ZERO, WWF Verdens naturfond, Norges Kristne Råd, Changemaker, ADRA Norge, Norges Vel, Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen, Caritas Norge
Dag
Onsdag 17/8 2022 18:30 - 19:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftscenen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Den store utviklingsdebatten 2022

KLIMA + UTVIKLING = SANT? || Sofasamtale med klima- og miljøministeren & utviklingsministeren 

I Hurdalsplattformen står det at «Klima- og utviklingspolitikken skal forenes».

Under “Den store Utviklingsdebatten” søker et bredt spekter av utviklings- og miljøorganisasjoner å bedre forstå hva denne formuleringen innebærer.

Etter at den nye regjeringen tiltrådte har det kommet en lovnad om å doble klimainnsatsen fra 7 til 14 milliarder. Samtidig har det kommet tvetydige signaler om innretningen på den doblede klimafinansieringen opp mot bistandsprosenten. Vil for eksempel regjeringen at lån skal telle som klimafinansiering?

I lys av IPCC-rapporten som kom tidligere i år, og at klima er en såpass stor driver av fattigdom, er det mye å tjene på å se klima og utvikling i sammenheng. Samtidig viser også en kartlegging foretatt av Norad i 2021 at Norge er helt på topp i å bruke bistandskroner på globale fellesgoder. Hva betyr dette for fremtidig bistand? Hvordan kan Norge møte sine forpliktelser for økt klimafinansiering uten å undergrave andre utviklingspolitiske prioriteringer?

Det nye klimainvesteringsfondet gir også Norfund et annet mandat enn fattigdomsbekjempelse innrettet via næringsutvikling i utviklingsland. Hva blir rollen til privat kapital, og forholdet mellom investeringsorientert bistand og gavebistand?

Det nye klimainvesteringsfondet gir også Norfund et annet mandat enn fattigdomsbekjempelse innrettet via næringsutvikling i utviklingsland. Hva blir rollen til privat kapital, og forholdet mellom investeringsorientert bistand og gavebistand?

 

Velkommen til sofasamtale med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)!

Se Facebookarrangement her.

-----------------------

 

Før sofasamtalen vil Carin Smaller og Dan Banik (SUM, UiO) holde korte innledninger om utfordringer med å kombinere klima- og utviklingspolitikken.

 

-----------------------

Den store utviklingsdebatten er utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement på Arendalsuka.

Arrangører (oppdateres):

Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Redd Barna
Norsk Folkehjelp
Regnskogfondet
Naturvernforbundet
Utviklingsfondet
Spire
SAIH
Røde Kors
SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
KFUK-KFUM Global
SOS-Barnebyer
Norges Røde Kors
Digni
FORUT
Sex & Politikk
Atlas-alliansen
FOKUS
Plan International Norge
Framtiden i våre hender
ZERO
WWF Verdens naturfond
Norges Kristne Råd
Changemaker
ADRA Norge
Norges Vel
Kirkens Nødhjelp
Strømmestiftelsen
Caritas Norge
Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
Besteforeldrenes klimaaksjon
UNICEF Norge
FN-sambandet

Kontaktperson
Sondre Matias Nave, Fagrådgiver, Forum for utvikling og miljø, 90567751, sondre@forumfor.no
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2644