til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Kvalitet i psykisk helse

Arrangør
Mental Helse
Dag
Tirsdag 16/8 2022 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
Stedsbeskrivelse:
Auditorium
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Riksrevisjonen er en av flere som har rettet sterk kritikk på de psykiske helsetjenestene, og det ikke uten grunn. Forskjellene mellom hvilken psykisk helsehjelp man får, varierer stort mellom de ulike helseforetakene og kommunene. Samtidig øker antall personer som trenger psykiske helsetjenester. Flere som oppsøker tjenestene, er yngre og sykere. Ofte har pasientene mer sammensatte og komplekse behov. Mange opplever at de ikke får god nok hjelp når de oppsøker tjenestene. Er kvaliteten da god nok?   

Helseministeren har understreket behovet for en forpliktende kvalitetsreform og styrking av tjenestene. Derfor har regjeringen igangsatt arbeidet med å styrke det psykiske helsetilbudet på flere områder. Blant annet forventes en ny opptrappingsplan, folkehelsemelding og forebyggings og behandlingsreform innen rusfeltet. Men er det nok? Og hva hvilke endringer er nødvendige? Bør tjenestene tilpasse seg brukerne? Hvorfor er samhandling så vanskelig?  

Vi inviterer til en faglig debatt om kvalitet i psykisk helse og hvordan tjenestene og forebygging kan bidra til bedre hjelp.  

 

Medvirkende
  • Ingvild Kjerkhol, Helseminister, AP
  • Jill Arild, Landsleder, Mental Helse
  • Lars Lien, Leder, Norsk psykiatrisk forening
  • Håkon Skaar, President, Norsk psykologforening
  • Ståle Sagabråten, Leder for fagstyret, Den Norske Legeforening
  • Erik, Wold, Moderator
Kontaktperson
Siri Bråtane, Spesialrådgiver, Mental Helse, 90088649
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1312