til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Det inkluderende arbeidsliv - alder ingen hindring?

Arrangør
Standard Norge
Dag
Onsdag 17/8 2022 18:30 - 19:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I Norge har vi, i likhet med i resten av den vestlige verden, stor vekst i antall eldre. Sju av ti ledere mener at 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10 – 15 år yngre. Det blir stadig tydeligere at det er av avgjørende for den videre utviklingen av samfunns- og arbeidslivet at vi bruker den ressursen eldre er på en smartere og mer samfunnsnyttig måte. Verdifull erfaring og kompetanse går tapt når eldre forlater arbeidslivet for tidlig. 

Vi må skape et inkluderende arbeidsliv som er smartere for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte. Tre nye internasjonale standarder kan hjelpe alle typer virksomheter til å jobbe systematisk med å involvere eldre på en god måte.  

 • Aldersinkluderende arbeidsliv (ISO 25550) 
 • Inkluderende arbeidsliv for pårørende med omsorgsoppgaver (ISO 25551) 
 • Inkluderende samfunn for personer i tidlig utvikling av demens (ISO 25552) 

Fra flere fagmiljøer hevdes det at organisasjoner som klarer å bygge og vedlikeholde en aldersinkluderende arbeidsplass er dagens og morgendagens vinnere. Og fordelene er mange. Det å ha eldre kolleger som står lenger i jobb er lønnsomt for bedriften. Blant annet gjennom: 

 • lavere sykefravær, turnover og kostnader for rekruttering av nye medarbeidere 
 • synergier gjennom å blande nyansatte og erfarne kolleger som igjen bidrar til innovasjon og økt lønnsomhet 
 • folk liker bedrifter som tar vare på folk 

Medvirkende
 • Jacob Mehus, Administrerende direktør, Standard Norge
 • Beret Aspaas, Partner og faglig leder, ACK Arkitekter
 • Anita Vatland, Daglig leder, Pårørendealliansen
 • Berly Lund Grønning, Møteleder
 • Wenche Halsen, seksjonssjef, Senteret for et aldersvennlig Norge
 • Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
 • Anna Molberg, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Trine Lise Sundnes, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Erlend Wiborg, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
Kontaktperson
Marit Sæter, Direktør kommunikasjon, Standard Norge, 97027956
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1311