til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i fremtidens helsetjeneste?

Arrangør
Erfaringssentrum, Napha, SPoR: NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, De Regionale Brukerstyrte Sentrene
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Torvscenen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Beskrivelse

Alle er enige i at brukermedvirkning er viktig og at brukerstemmen skal styrkes. Et virkemiddel myndighetene har vært opptatt av i årevis er å ansette personer med egenerfaring i helsetjenestene. Dette har gjort at det de siste årene har blitt stadig flere erfaringskonsulenter i norske velferdstjenester, særlig innenfor psykisk helse og rusarbeid, men hva tilfører de egentlig? Hvordan skal de styrke brukermedvirkningen og brukerperspektivet? Hva virker? Hva virker ikke? Hvordan skal vi kvalitetssikre bruken av dem i helsetjenestene fremover? Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i vår felles fremtidige helsetjeneste, hvorfor og på hvilken måte? Kan erfaringskonsulenter i tjenesten gjøre at færre havner på livsvarig uføretrygd?

Formål:

Diskutere fordeler og utfordringer med erfaringskonsulenter i helsetjenesten. Hvordan kan vi sikre at erfaringskompetansen brukes riktig og i hvilke fora er det konstruktivt å bruke erfaringskonsulenten i fremtidens helsetjeneste?

Vi presenterer både erfaringsperspektivet og fagperspektivet. Hoveddelen av arrangementet er en paneldebatt med fagpersoner og mennesker med erfaringsperspektivet. Her blir fem ulike perspektiver på tematikken drøftet. Arrangementet avsluttes med en politisk debatt.

Arrangementet er et samarbeid mellom Erfaringssentrum, Napha, SPoR, De Regionale Brukerstyrte Sentrene og Nasjonalt Senter for Erfaringskompetanse. Erfaringssentrum og Napha er arrangører og finansierer arrangementet i fellesskap.

Medvirkende
  • Torbjørn Mohn-Haugen, Styreleder, Erfaringssentrum
  • Ellen Hoxmark, Leder, Napha
  • Espen Gade Rolland, Leder, SPoR: NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus
  • Tormod Klovning, Spesialrådgiver, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
  • Rune Lundquist, Erfaringskonsulent, De Regionale Brukerstyrte Sentrene
Kontaktperson
Andrea Holst, Organisasjonsrådgiver, Erfaringssentrum, 97766320
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1919