til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Energiske nabolag – Klimavennlige bygg- og områder hindres av stivbeinte regler

Arrangør
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, SINTEF
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Klima/miljø , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftscenen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Mange byggherrer og aktører i bransjen står klare til å realisere nullutslippsprosjekter, men opplever at regelverk ikke gir tilstrekkelig støtte til å ta miljøriktige beslutninger. Investeringer i slike prosjekter blir derfor usikre. EU er en pådriver, men nasjonalt regelverk legger begrensninger på innovasjon som er nødvendig for å nå klimamålene i Norge.

Ved å utnytte mulighetene som ligger i det bygde miljø kan det legges til rette for en raskere omstilling til nullutslippssamfunnet. Behovet for nullutslippsbygg- og områder er større enn noen gang, og alvoret understrekes stadig av nye rapporter fra FNs klimapanel. Potensialet ligger både i bruk av klimavennlige materialer, energieffektivisering, energiproduksjon og reduksjon av samtidig bruk av energi. Vi vil gi eksempler fra FME ZEN som illustrerer hvor skoen trykker og inviterer politikere og andre til diskusjon om hvilke grep som kan gjøres for at ikke regelverk skal begrense nødvendig innovasjon for å nå klimamålene.

Arrangementet er rigget slik:

 • NTNU og SINTEF presenterer kunnskapsstatus og belyser hvilke innovasjoner og grep som må til for at vi skal nå klimamålene
 • Innlegg og samtale fra næringslivsdeltakere
 • Debatt med politiekre

Medvirkende:

 • Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO (ordstyrer)
 • Marianne Skjulhaug, dekan, NTNU
 • Thomas Thiis, senterleder, FME ZEN

Belyser hvilke innovasjoner og grep som må til for at vi skal nå klimamålene.

Appell og debatt med:

 • Ståle Rød, konserndirektør, Skanska, "Skanska er klare til å bygge klimasmart, men hindres av regelverket"
 • Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune, "Gi kommunene mer makt til klimaomstilling gjennom lovverket"
 • Knut Olav Bakkene, avdelingsleder, Glitre Energi Nett, "Kraftbransjen ønsker solkraft velkommen"
 • Svein Olav Munkeby, konserndirektør, NTE, "Vi har hørt nok om det grønne skiftet, nå trenger vi et grønt taktskifte"
 • Siri Gåsemyr Staalesen, AP

 

Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonssjef SINTEF Community, SINTEF, 92250493, veslemoy.nestvold@sintef.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2850