til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

Arrangør
Fafo
Dag
Tirsdag 16/8 2022 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Torvscenen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I Norge og resten av Norden reguleres lønn i all hovedsak gjennom tariffavtalene. Det finnes ingen lovgivning som skal sikre et minstelønnsgulv. Samtidig er andelen ansatte som er omfattet av tariffavtaler synkende, og særlig gjelder dette i lavlønnsbransjer innenfor privat servicesektor. Fafos undersøkelser viser at 180 000 norske arbeidstakere er varig lavtlønte. Ulikheten vokser også mellom grupper som er omfattet av tariffavtale og de som står utenfor.

EU har vedtatt et direktiv om minstelønn. Direktivet skal sikre at alle EU-landene har minstelønnsordninger som dekker alle arbeidstakere. Men Norden og Norge har vært sterkt imot. De ønsker selv å bestemme selv hvordan lønn skal reguleres.

Spørsmålet er om de nordiske landene er godt nok rustet til å gjøre dette.

På dette seminaret vil vi presentere nye data om de lavtlønte. Den norske LO-lederen Peggy Hessen Følsvik og svensk LOs avtalesekretær Torbjörn Johansson for å forklare hva de vil gjøre for å få folk ut av lavtlønnsfella og hvorfor de ikke vil ha drahjelp fra EU.

Medvirkende
  • Kristin Alsos, Forsker, Fafo
  • Elin Svarstad, Forsker, Fafo
  • Bjorn Dapi, Forsker, Fafo
  • Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare, LO Sverige
  • Peggy Hessen Følsvik, Leder, LO Norge
  • Anne Mette Ødegård, Forsker, Fafo
Kontaktperson
Kristin Alsos, Fafo, 97537703
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
867