til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Psykemeldt, hva nå?

Arrangør
Fontenehus Norge
Dag
Torsdag 18/8 2022 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Frivillighetsteltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Psykemelding 

Blir folk friskere av å sykemeldes til en hverdag i sofaen? Nei. En sykemelding uten innhold fører altfor ofte til lavere selvfølelse, isolasjon, gjeninnleggelser og økt fare for å bli værende utenfor arbeidslivet.

 

Vi vet at fastlegene etterlyser noe å tilby som supplement til medisin og henvisning til behandling. Psykologene på sin side vet at livet leves mellom behandlingene, og ønsker å tilby pasientene sine et oppbyggende fellesskap for å fylle tiden mellom behandlingene.  

 

Kan et svar være innføring av en Psykemelding? En ordning som inneholder konkrete verktøy for fastleger og psykologer å ta i bruk? Fontenehus Norge våger påstanden, og sier ja!

Fastlegen og psykologen bør få mulighet til å skrive resept på mer enn medisiner. Nærmere bestemt resept på fellesskap med tilfriskende effekt for den psykemeldte, for å motvirke at hen isolerer seg. Gode liv er mer enn bare behandling.

 

Målet med psykemelding er å nå folk tidlig, forebygge og dermed redusere langtidsfravær og utenforskap.

 

Mer av det som virker

Psykemelding blir en systematisert samling konkrete lavterskeltilbud, fysiske steder å gå, fellesskap å ta del i og nyttiggjøre seg av. Kort sagt et effektivt støtteverk for behandlingen og NAV-tiltaket personen går i for øyeblikket. Noen trenger et konstruktivt arbeidsfellesskap. Andre trenger et rolig studiested utenfor lærested. For andre igjen handler det om å få hjelp og støtte til å rydde opp i økonomi, bosituasjon og andre livsforhold.

 

Alle vinner når personen som støttes får mest mulig igjen for NAV-tiltaket og behandlingen, og personen får være et menneske og ikke bare klient og pasient.

 

Tilbudene de finnes. Det være seg arbeidsfellesskap, studiestøtte, tilpassede stillinger i det ordinære arbeidslivet, besøksvenn-ordninger, turgrupper og fontenehus.

 

En positiv endring er mulig

Nå må vi sette en ny standard. Vi må gi fastlegen og psykologen muligheten til å foreskrive innhold i livet til menneskene de prøver å hjelpe. For én ting er sikkert: Behandling og NAV-tiltak alene kan ikke holde et menneske oppe over tid. Ikke hvis personen som mottar hjelpen ikke har tilgang på sosialt nettverk og meningsfull hverdag.

 

Hvordan kan nytenking rundt psykemelding hindre at folk ramler utenfor arbeidslivet? Dette vil vi diskutere i en samtale med relevante paneldeltakere. Vi inviterer også ansvarlige politikere som må ta stilling til forslagene.

Medvirkende
  • Torbjørn Røe Isaksen, Samfunnsredaktør, E24
  • Marte Kvittum Tangen, Leder, Norsk forening for allmennmedisin
  • Sonja Skinnarland, Arbeids- og tjenestedirektør, NAV
  • Lars Erik Lund, Konserndirektør for strategi og bærekraft, Veidekke AS
  • Ellen Rønning-Arnesen, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeiderpartiet
  • Camilla Eidsvold, Fylkesvaraordfører, Viken fylkeskommune, Sosialistisk venstreparti
  • Anna Moberg, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Andrine Hanssen-Seppola, Nestleder, Senterungdommen
Kontaktperson
Torhild Stimo, Daglig leder, Fontenehus Norge, 99579205, torhild.stimo@fontenehus.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2396