til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan skal vi klare omstillingene samfunnet står overfor?

Arrangør
Kompetanseforbundet, LO, NHO, Nasjonalt Fagskoleråd
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Arbeidslivet er sterkt påvirket av digitalisering og store omstillinger i de fleste sektorer. Migrasjon som følge av kriser har vi også sett mange eksempler på de senere årene, og vår del av verden står midt i en slik krevende tid nå med flyktninger fra Ukraina. Omstilling og integrering vil kreve mer av utdanningssystemet skal vi lykkes bedre enn i dag. Kompetansebarometeret til NHO som ble lansert i februar 2022 underbygget igjen behov for å satse på flere fagarbeidere. Vi vet samtidig at mange voksne ikke har fullført videregående utdanning og trenger bedre tilrettelagte løp. Vi vil presentere tall som underbygger kompetansebehovet og det store etterslepet vi står overfor, og legge frem løsninger og tiltak til hvordan vi kan ta grep. Vi vil legge opp til at relevante parter i arbeidslivet debatterer mot hverandre, viser gode eksempler, og stiller politikerne til veggs for svar. Norge har alle mulighetene for å lykkes og komme styrket ut av omstilling og kriser, men står vi i fare for å skusle dem bort?

Debattleder: Torbjørn Røe Isaksen, Samfunnsredaktør i E24

Til paneldebatten deltar blant annet: Margret Hagrup (H), Maren Grøthe (Sp) og Freddy Andre Øvstegård (SV). I tillegg aktører fra utdannings- og næringsliv som vil legge frem eksempler fra hverdagen.

Medvirkende
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær, LO
  • Tord Hauge, Leder, Nasjonalt Fagskoleråd og NHO
Kontaktperson
Kent Gudmundsen, Generalsekretær, Kompetanseforbundet, 90127450
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1607