til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Generasjonsmøter og medborgerskap – slik bygger vi fremtidens eldreomsorg!

Arrangør
Stiftelsen Livsglede for Eldre, Vilmer
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Hvilke historier har du fra du var liten? Hadde du besteforeldre eller andre eldre i nær krets som sto deg nær? Enkelte av oss hadde muligheten til å vokse opp sammen med besteforeldre og sitter med noen tanker om hvorfor generasjonsmøter er viktige.

Forskning viser at møter mellom barn og eldre har flere fordeler. Generasjonsmøter gir opplevelser, læring og kunnskap på tvers av generasjoner. Ved å gi barn og eldre mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, kan det skapes sterke bånd og bedre forståelse mellom aldersgruppene. Dagens ordstyrer, Sigbjørn Johnsen, er kjent for å snakke om «generasjonskontrakten» og det å bygge bro mellom generasjonene. Dette er nært knyttet til dagens tema om viktigheten av gode generasjonsmøter og medborgerskap som et ledd i å skape en god eldreomsorg i fremtiden.

Livsglede for Eldre har erfaring med og kunnskap om hva som trengs for å legge til rette for positive møter mellom barn og eldre. Gjennom konseptene livsgledebarnehage og livsgledeskole har vi et samarbeid med nærmere 550 barnehager og 230 skoler som jevnlig besøker eldre og deltar i trivselsskapende aktiviteter. I kombinasjon med sertifiseringsordningen livsgledehjem jobber Livsglede for Eldre for god personsentrert omsorg.

VilMer jobber med sosial velferdsteknologi og større mangfold av gode opplevelser og hverdagsøyeblikk for eldre på institusjon, pårørende og ansatte. Over 80 norske kommuner bruker i dag en eller flere av VilMers løsninger. Gjennom VilMer Opplevelser, MinMemoria, Televindu, Aktivitetsdosetten, VilMer VR og Triggo setter VilMer aktiviteter og personsentrert omsorg i system.

Til sammen er Livsglede for Eldre og VilMer en totalleverandør av løsninger for personsentrert omsorg og gode opplevelser for eldre, der aktivitet og livsglede blir satt i system. Dette er helt i tråd med Demensplan 2025 og kvalitetsreformen Leve Hele Livet.

På vårt arrangement er Sigbjørn Johnsen ordstyrer og vil innlede arrangementet ved å reflektere rundt generasjons-kontrakten fra et 2022-perspektiv. I den etterfølgende paneldebatten får vi besøk av flere kunnskapsrike og erfarne gjester, Eldreombud Bente Lund Jacobsen, senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslomet Kåre Hagen, leder Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, tidligere AUF-leder Ina R. Libak, forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen og Prosjektleder hos Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Iselin Vistekleiven.

Vi vil diskutere følgende tema:

· Hvordan tenker vi rundt generasjonsmøter når vi kjenner til utfordringer knyttet til økt aldring i samfunnet og stadig flere omsorgstrengende?

· Hva slags modeller og løsninger for generasjonsmøter er det som virkelig vil monne?

· Hva slags rolle kan sosial velferdsteknologi og nye digitale løsninger spille?

· I hvilken grad er det realistisk at lokalsamfunn og frivillighet kan være en del av løsningen?

· Hva bør politikerne gjøre nå i 2022 for å sikre flere generasjonsmøter fremover?

Medvirkende
  • Sigbjørn Johnsen, Ordstyrer/politiker, Uavhengig
  • Tone Bye, Generalsekretær, Stiftelsen Livsglede for Eldre
  • Øystein Landgraff, Daglig leder og gründer, Vilmer
  • Bente Lund Jacobsen, Eldreombud, Eldreombudet
  • Kåre Hagen, Senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslomet
  • Arild Kristensen, Leder, Norwegian Smart Care Cluster
  • Iselin Vistekleiven, Prosjektleder, Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
  • Ina Libak, Politiker, Arbeiderpartiet
  • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
Kontaktperson
Tone Bye, Generalsekretær, Stiftelsen Livsglede for Eldre, 41804832
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
3692