På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Helsedatarevolusjon uten spilleregler?

Arrangør
Microsoft Norge, Telenor Norge
Dag
Onsdag 18/8 2021 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Spisestedet Vitenbiten
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Temaet er mulighetene som åpner seg gjennom bedre tilgang til helsedata. Norge har over flere tiår bygget helseregistre med høy datakvalitet gjennom store investeringer i offentlige og felles helsetjenester. Fra politisk hold fremholdes helsedata som et kinderegg for Norge: Pasientene får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser, sa helseminister Bent Høye ved fremleggelsen av Stortingsmeldingen om helsenæringen i Norge.

Det pågår mange helsedataorienterte prosjekter i Norge. Helseanalyseplattformen (HAP) er et av disse. Felles for alle er behovet for tilgang til det mangfold av datakilder som eksisterer. Ambisjonene er store, både med hensyn til nytteverdien for folks helse, men også med tanke på verdien helsedata skal tilføre storsamfunnet for øvrig. Lege og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, skrev en kronikk i Morgenbladet i januar 2020 med tittelen «Vi har gode helsedata, men mangler spilleregler». Kort tid etter kom koronapandemien til Norge. I tiden som har gått har det derfor vært lite rom til å debattere tematikken hun tok opp den gang.

Gjennom dette arrangementet ønsker vi igjen å rette søkelyset på mulighetene og spillereglene for bruken av helsedata. Målet er en opplyst og ytterst relevant debatt gjenopplivet etter lang tid helt overskygget (forståelig nok) av pandemien.

Agenda:

  1. Intervjubasert samtale mellom to ledere i helsesektoren (15ish minutter). Her stiller Karl Vestli fra Direktoratet for ehelse og Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet.
  2. Politisk duell om veien videre for en helsesektor med bedre tilgang til helsedata og mulighetene man ser innen teknologibruk og tjenesteutvikling for sektoren (20 min). Duellantene vil være Mari Holm Lønseth (H) og Nicholas Wilkinson (SV) fra Stortingets helse- og omsorgskomité.
  3. Tre kjappe presentasjoner av norske selskaper om teknologifronten for helsesektoren (7+7+7 min) Her stiller AstraMed som leverer løsninger med vekt på fjernoppfølging av uforutsette og akutte hendelser samt Telenor og Infiniwell om bruken av 5G i flere helseforetak.

David Hansen som leder Microsoft Norges enhet for storkunder innen offentlig sektor vil være ordstyrer for arrangementet. Deltakelse kan skje enten gjennom bruk av Teams eller ved å stille fysisk på stedet i Arendal. Spisestedet Vitenbiten inngår i Sørlandet Kunnskapshavn, inngang Kystveien 2 i Arendal.

Medvirkende
  • David Hansen, Leder Storkundeavdelingen, Microsoft Norge
  • Birgitte Engebretsen, CMO Business, Telenor Norge
Kontaktperson
Helge T. Blindheim, Ansvarlig Helse, Microsoft Norge, 46675321, helgetb@microsoft.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1226