til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Fleksibelt kraftsystem som nøkkelen til det grønne skiftet – hva har vi lært så langt?

Arrangør
Agder Energi
Dag
Tirsdag 17/8 2021 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Eureka kompetanse
Stedsbeskrivelse:
Kursrom 1
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

I Norge og i Europa er det stor vilje for å bidra til det grønne skiftet.  EU har gjennom vinterpakken / Ren energipakken lagt føringer som signaliserer endringer i hvordan kraft blir produsert, distribuert og konsumert på ulike nivåer i systemet.

Det grønne skiftet krever ikke bare ny teknologi og nye systemer som opererer i tilnærmet sann-tid, det krever også nye forretningsmodeller og nye rammer for nettselskapene.

CINELDI og NorFlex er to viktige prosjekter i denne sammenheng.  CINELDI har i flere år har forsket på ny teknologi og nye forretningsmodeller for å møte det grønne skiftet. Gjennom NorFlex, som er et Enova-støttet storskala demonstrasjonsprosjekt, demonstrerer Agder Energi og samarbeidspartnere hvordan handel med fleksibilitet kan bidra til å løse flaskehalsutfordringer i nettet.

NODES representerer en helt ny teknologi og markedsdesign, som tilbyr en transparent og uavhengig markedsplass hvor alle som har fleksibilitet å tilby kan selge dette på like vilkår.  Fleksibilitet handler om å utnytte eksisterende ressurser best mulig, som betyr at samfunnet blir den store vinneren, ettersom det er den rimeligste ressursen som aktiveres uavhengig teknologi.

Men fungerer dette i praksis, og hva har vi lært så langt?  Har kjøper av fleksibilitet de riktige rammebetingelsene for å utnytte ulike typer av fleksibilitet? Har aktørene de rette forretningsmodellene og støttesystemene som skal til for at dette vil fungere?  Hvordan opplever de berørte kundene det å bidra til stabilitet i kraftsystemet ved å levere fleksibilitet?

Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert.

Velkommen til en interessant time hvor innlederne deler av sin erfaring.

Medvirkende
  • Gerd Kjølle, Senterdirektør, CINELDI
  • Geir Dyregrov, Salgssjef bedrift, Ishavskraft
  • Kristoffer Sletten, Senioringeniør, Agder Energi Nett
  • Hallstein Hagen, Seniorkonsulent, NODES
  • Rune Hogga, Daglig leder, Agder Energi Fleksibilitet
Kontaktperson
Jon Anders Skau, Agder Energi, 47635078
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1468