til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Medbestemmelse i krisetid. Tillitsvalgtes rapport fra koronapandemien.

Arrangør
Unio
Dag
Torsdag 19/8 2021 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Stedsbeskrivelse:
Unioteltet
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Fafo har gjort vår undersøkelse. Den viser at pandemien har ført til en omfattende dugnadsinnsats for en rekke av Unios medlemmer i deres arbeidshverdag. Tre av fire tillitsvalgte svarer at pandemien har ført til merarbeid for medlemmene.  En ikke ubetydelig andel av disse har ikke blitt kompensert på noen måte for merarbeidet.
Denne studien viser med stor tydelighet at pandemien har påvirket den selvopplevde helsa til Unios medlemmer.

Du møter Unio-leder Ragnhild Lied, og forskerne Sissel Trygstad og Rolf Andersen fra Fafo. Erik Aasheim fra Primus productions leder det hele. 

Det er plassbegrensninger på grunn av smittevern. 

Til dette arrangementet kreves grønt koronasertifikat. 

- Nesten sju av ti tillitsvalgte svarer at medlemmene i ulike grad har hatt en negativ helseeffekt, psykisk og / eller fysisk, som følge av pandemien.

- For mange av Unios medlemmer har arbeidspresset vært stort under pandemien. Særlig for medlemmer innen helseforetakene har det blitt gjennomført utvidelser eller innføringer av helt nye unntak i arbeidstidsreglene.

- Med såpass store endringer på en så sentral del av arbeidsmiljøloven som arbeidstid er det overraskende og bekymringsverdig at 40 prosent av de tillitsvalgte svarer at det ikke er gjort en HMS-vurdering i forbindelse med unntakene fra arbeidstidsreglementet.

- Vi finner en klar sammenheng mellom det å delta i formelle fora og vurdering av medbestemmelse, innflytelse, arbeidsgivers håndtering og tillit. Det er et forbedringspotensial når det gjelder å involvere Unios tillitsvalgte i beslutninger av viktighet for medlemmene og virksomheten.

Det blir en innledning om undersøkelsen, før publikum får anledning til å stille spørsmål. 

Frokost serveres fra 08.30.

Alle Unios arrangementer streames. 
 

Medvirkende
  • Ragnhild lied, Leder, Unio
  • Erik Aasheim, Programleder, Primus Productions
  • Sissel Trygstad, Forskningssjef, forskningsstiftelsen Fafo
  • Rolf K. Andersen, Forsker, forskningsstiftelsen Fafo
Kontaktperson
Hedvig Bjørgum, kommunikasjonssjef, Unio, 90128320, hedvig.bjorgum@unio.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1473