til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Helse for alle ? Framtidas helsetjenester.

Arrangør
Unio
Dag
Tirsdag 17/8 2021 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Stedsbeskrivelse:
Unioteltet
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Befolkningen aldres. Samtidig forventer innbyggerne nok velferdstjenester, av god kvalitet- tjenester som for en stor del forutsetter kompetente ansatte. 

Det gir økte utfordringer i helsetjenestene. Presset på velferdsstaten kommer til å øke de neste tiårene. 

Både arbeidsgiverorganisasjonene KS og Spekter og myndighetene er for passive. Hvordan skal den økte mangelen på sykepleiere og annen livsviktig kompetanse i helsetjenesten møtes ?

Festtaler hjelper ingen til bedre helse, men vi inviterer politikere fra Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget til å løfte frem mulighetene. 

Stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol (Ap) og Sveinung Stensland (H) møtes til debatt. Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund og Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund deltar også.

Erik Aashheim i Primus Productions leder debatten. 

Unio vil at også morgendagens velferdsstat skal være blant verdens beste for sine innbyggere. Mer kunnskap og kompetanse fra de uunnværlige utdanningsgruppene blir nødvendig. 

NAV tall viser at mangelen på sykepleiere fortsetter å øke. De siste seks årene har mangelen på jordmødre, spesialsykepleiere og jordmødre økt med mange tusen. Og mangelen vil bli større. 

Kan en organisere seg ut av den situasjonen, eller må en foreta seg andre grep ?

Og hvem skal sørge for at folk holder seg i virksomhet på et mest mulig kostnadsriktig nivå ? Habilitering og rehabilitering blir enda viktigere når flere trenger hjelp, lengre.

Det er begrenset antall plasser på grunn av smittevern. 

Til denne debatten kreves grønt koronasertifikat. 

Alle Unios arrangementer streames.

 

Medvirkende
  • Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgskomitéen Stortinget, Arbeiderpartiet
  • Sveinung Stensland, Helse- og omsorgskomitéen Stortinget, Høyre
  • Lill Sverresdatter Larsen, Leder, Norsk Sykepleierforbund
  • Erik Aasheim, Debattleder, Primus productions
  • Bent Ronny Mikalsen, Forbundsleder, Norsk Radiografforbund
Kontaktperson
Hedvig Bjørgum, Unio, 90128320, hedvig.bjorgum@unio.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1993