til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

FNs måleindikatorer som kunnskapsgrunnlag for verdiskapende og fremtidsrettede samarbeidsprosjekter

Arrangør
BDO AS, United Future Lab Norway
Dag
Onsdag 18/8 2021 16:00 - 17:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
By- og stedsutvikling , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Plenumsalen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

BDO og United Future Lab Norway inviterer til en panelsamtale om bruk av FNs måleindikatorer og samarbeid på tvers av sektorer, fag og interesser. FNs byprogram for smart og bærekraftig byutvikling, United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC), har utviklet et sett med internasjonale måleindikatorer for å måle hvor smarte og bærekraftige byer er. Analyse av disse måleindikatorene gir et unikt kunnskapsgrunnlag for verdiskapende og fremtidsrettede samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer, fag og interesser.

Møre og Romsdal var første region i verden til å gjennomføre en slik analyse. United Future Lab Norway med partnere og interessenter deler sine erfaringer fra prosjektet og ser på hvilke verdier næringsliv, det offentlige og organisasjoner tar ut av prosjektet. Hvilke forbedringspotensial viser analysen? Hva er forretningsmulighetene? Hvor kan vi finne beste praksis innen et område? Og ikke minst hvordan kan vi samarbeide på tvers og i prosjekter?

United Future Lab Norway er et nettverk av partnere fra privat næringsliv, akademia, organisasjoner og offentlig sektor. Formålet med nettverket er å gå fra ord til handling ved at partnerne samarbeider om konkrete, framtidsretta prosjekt. En viktig faktor som skiller United Future Lab Norway fra andre smarte og bærekraftige laber, er forsknings- og utviklingsavtalen med Offshore Simulator Center (OSC) for å utvikle digitale tvillinger. Utgangspunktet for arbeidet i og rundt Framtidslaben, er FNs analyse av hvor bærekraftige og smarte samfunn er. Målet med prosjektene er å bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 og samtidig skape verdi for dem som er involverte. United Future Lab Norway er en del av FN-programmet United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC).

Medvirkende
  • Heidi Karin Nakken, Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Nina Solli, Regionsdirektør Oslo og Viken, NHO
  • Kari Aina Eik, Generalsekretær, United Cities
  • Eva Vinje Aurdal, Ordfører, Ålesund kommune
  • Ole Helge Haugen, Spesialrådgiver/Bærekraftsjef, Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Anne Romsaas, Fagsjef, KS
  • Marielle Furnes Mannseth, Daglig leder, United Future Lab Norway
  • Gro Hovde Fiksdahl, Senior manager, BDO AS
Kontaktperson
Tina-Irene Luggens Amundsen, Manager, BDO AS, 99357800
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1047