til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Datadrevet innovasjon - hvordan skape både bærekraftige byer og næringsliv?

Arrangør
Institutt for energiteknikk (IFE), Smart Innovation Norway
Dag
Tirsdag 17/8 2021 12:15 - 13:15
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Digitalisering , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Det ligger enorme muligheter i utnyttelsen av data til både bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. Dette foredraget gir deg bedre kjennskap til sentrale kunnskapsmiljø og pågående satsinger som legger til rette for verdiskaping, innovasjon og nye arbeidsplasser.

Slik deltar du: Arrangementet holdes fysisk på Sportsbaren i Arendal og digitalt via livestream: https://fb.me/e/g7siYSoqg 

Innbyggeren i sentrum
Min digitale by-satsingen innebærer at forskning og nyskaping i samarbeid med innbyggerne skal gi en digital omstilling til beste for samfunnet. Samfunnsutviklingen skal skje gjennom innbyggerinvolvering, data drevet innovasjon, kompetanseutvikling og ett tett samarbeid mellom kommune, forskning og utvikling, akademia og næringsliv.

Sentralt for Min digitale by er å bidra til at samfunnet utvikles videre ved å utnytte data som ressurs for:

  • Offentlige tjenester og byens infrastruktur (strøm, vann, bygninger og veier)
  • Sikre demokratiske verdier og prinsipper
  • Skape robusthet mot ekstern påvirkning som klimaendringer og digitale trusler.

De strategiske målene til programmet er å etablere fremtidens bærekraftige innbyggertjenester, etablere en digital infrastruktur som sikrer datadeling og datadrevet innovasjon og legge til rette for næringsaktører og nye arbeidsplasser.


Arrangementet fokuserer også på klyngesatsinger som bringer et mangfold av aktører sammen for å sikre kompetansedeling og samhandling. Dette må til for å gi det grunnlaget vi trenger for å lykkes med datastyrt økonomi og innovasjon.

Bli kjent med AI-klinikken
Cluster for Applied AI presenterer hvordan de jobber med anvendt kunstig intelligens og presenterer «AI- klinikken», et konkret samarbeidsbasert konsept som skal tilgjengeliggjøre metodikk og kunnskap for å øke antall virksomheter som tar i bruk digitale teknologier som kunstig intelligens for å løse sine utfordringer.

Dette er relevant både for privat næringsliv og offentlig sektor.

Sterkt kunnskapsmiljø
Arrangementet innledes av Tomas Nordlander, forskningsdirektør for Digitale systemer på IFE.
Petter Kvalvik fra IFE forteller om Min digitale by-satsingen og Eli Haugerud fra Smart Innovation Norway om AI-klyngen og AI-klinikken.
Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart Innivation Norway, avrunder med mer informasjon om det nære samarbeidet mellom Smart Innovation Norway og IFE og Halden-miljøet som dynamo for kunnskapsutvikling og innovasjon.

Medvirkende
  • Tomas Nordlander, Forskningsdirektør Digitale systemer, IFE
  • Petter Kvalvik, Forretningsutvikler, IFE
  • Eli Haugerud, Leder for klynger, Smart Innovation Norway
  • Kjell Reidar Mydske, Administrerende direktør, Smart Innovation Norway
Kontaktperson
IFE, Senior kommunikasjonsrådgiver, Institutt for energiteknikk (IFE), 91812398
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1086