til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Hva får vi til med hydrogen? Innovasjon og verdiskaping basert på langsiktig forskning.

Arrangør
Institutt for energiteknikk (IFE), ZEG
Dag
Tirsdag 17/8 2021 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Forskning , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
No1 Sportsbar
Stedsbeskrivelse:
1. etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

På 1990-tallet satte IFE i gang med anvendt forskning på fornybar energi og hydrogen, nærmere bestemt hydrogenproduksjon via vannelektrolyse basert på sol- og/eller vindkraft.  IFE bistod for eksempel Norsk Hydro i design og drift av verdens første autonome vind/hydrogen energianlegg på Utsira. På 2000-tallet satte IFE i gang med utvikling og testing av CO2-sorpsjonsmaterialer og har i løpet av de siste 20 årene utviklet et nytt konsept for reformering og karbonfangst som i dag industrialiseres videre av ZEG Power.

Hva kan vi få til med hydrogen? Hva skjer på dette feltet nå?

I dette foredraget presenteres utviklingen og industripotensialet av:

* Øystein Ulleberg, forskningsleder på IFE og leder for FME MOZEES.  

* Kathrine Kværnæs Ryengen, Chief Commercial Officer ZEG Power. '

Slik deltar du: Arrangementet holdes fysisk på Sportsbaren i Arendal og digitalt via livestream: https://fb.me/e/4nRpETMiE

ZEG Power

ZEG (Zero Emission Gas) ble etablert som et spin-off selskap fra IFE i 2008, basert på forskning innen reformering med integrert karbonfangst (sorption enhanced reforming).  ZEG har siden 2020 hatt en sterk kommersiell vekst og er nå i gang med å etablere et industrielt anlegg for demonstrasjon av ZEG-konseptet i CCB Energy Park på Kollsnes.  ZEG-teknologien har flere anvendelsesområder og kan benytte både biogass og naturgass som input til prosessen. Gass fra ZEG-anlegg kan dermed klassifiseres som enten grønt eller blått hydrogen; ZEG basert på biogass vil til og med kunne produsere hydrogen med negativt karbonavtrykk.  ZEG-anlegg blir nå demonstrert i liten skala, men ZEG-teknologien er svært egnet for oppskalering.  Den langsiktige ambisjonen til ZEG er å etablere storskala hydrogenproduksjonsanlegg basert på naturgass og knytte disse opp mot nasjonal og internasjonal CO2-infrastruktur.


IFE - Institutt for energiteknikk

Forskning på hydrogen krever grunnleggende kunnskap, avansert forskningsinfrastruktur og en langsiktig plan for teknologiutvikling. IFE har i løpet av de siste 20-30 årene bygget opp en solid kunnskapsbase og en avansert forskningsinfrastruktur egnet for både grunnleggende og anvendt forskning innen hydrogen.  IFE har igjennom sitt årelange arbeid vist evne til å jobbe langsiktig og målrettet, noe som har ført til helt konkrete resultater i form av ny teknologi og nye selskaper.  Vår forskning på hydrogen er en viktig bærebjelke i det videre arbeidet med å utvikle nye teknologier og næringer innen hydrogen i årene som kommer. For å få til dette vil kreves ytterligere finansiering til forskningen på hydrogen, inkludert støtte til ny forskningsinfrastruktur.

 

Medvirkende
  • Øystein Ulleberg, Forskningsleder, Institutt for energiteknikk, FME MOZEES
  • Kathrine Kværnæs Ryengen, Chief Commercial Officer, ZEG
Kontaktperson
Gry Slotterøy, Senior kommunikasjonsrådgiver, Institutt for energiteknikk (IFE), 91812398, gry.slotteroy@ife.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
3269