til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Kan Norge redde verden ved å bli best på materialer, produksjon og produkteksport?

Arrangør
Manufacturing Technology Norwegian Catapult, Future Materials Norwegian Catapult, SIVA
Dag
Onsdag 18/8 2021 17:00 - 18:15
Arrangementstype
Seminar
Tema
Næringsliv , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftsscenen - jubileumsscene
Stedsbeskrivelse:
Kinosal 1, Arendal kino
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Folkens, det er på tide å ta ansvar og faktisk gjøre noe! Du er ikke miljøvennlig fordi du kjøper elbil eller produserer vindkraft. Manglende kunnskap om hvordan ting lages og  hva ting lages av, gjør oss unødvendig mindre bærekraftige enn hvis material- og manufacturingkunnskapen hadde vært på topp. Katapultsentrene Future Materials og Manufacturing Technology er opprettet for å støtte bedrifter i utvikling- eller valg av materiale, bærekraftig produktdesign og produksjon og tilbake igjen til gjenbruk eller resirkulering av materiale. Vi er og forblir forbrukere, la oss heve kompetansen og bli ansvarlige forbrukere sammen!

SIVA, Future Materials og Manufacturing Technology arrangerer sammen dette seminaret for å peke på svakheter i Norsk bærekraftspolitikk og hvordan vi kan være en del av løsningen. Det som er det fine med å være en del av løsningen er at det også gir økt verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser i Norge, i hele Norge.

Norge er et land rikt på råvarer som tømmer (ca. 4 mill tonn m2 = 2 mill tonn eksport per år), fisk (1,2 mill tonn eksport i 2019), olje og aluminium (ca. 1 mill tonn eksport per år). I dag eksporteres disse i stor grad som råstoff og kjøper vi tilbake ferdigvare som importprodukter. Om Norge satser på videreforedling av våre fantastiske naturressurser med 1 mill tonn hver av aluminium, laks, tømmer og olje med 50kr/kg, representerer det 200 mrd kr i årlig verdiskaping. [Karlsen,2009]

Alt dette har vi forutsetninger for å lykkes med om Norge som nasjon tar ansvar for å dreie fokus fra å være en passiv forbruker til å bli en aktiv bidragsyter i globale verdistrømmer. Kunnskap er nøkkelen og gjennomføringsevne er beviset.

Vi inviterer aktører som skal bidra til løsningen og spør dem om hvordan en nasjonal satsing bør se ut. Hvordan skal Norge redde verden gjennom å ta ansvar for produksjon av produkter vi trenger? Nina Hanssen, LO Media leder diskusjonen mellom noen av de ledende aktørene på industriell utvikling og politisk påvirkning.

Deltakere i paneldiskusjon:

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Stein Lier Hansen, administrerende direktør Norsk industri

Morten Brandtzæg, konsernsjef Nammo

Steffen Syvertsen, konsernsjef Agder Industri

Hans Erik Vatne, CTO Hydro og styremedlem i Prossess21

Christian Eriksen, fagsjef Bellona

Lars Andreas Lunde, statssekretær Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

 

Vel møtt til en løsningsorientert aften på Bærekraftsscenen!

Medvirkende
 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF
 • Stein Lier Hansen, Administrerende Direktør, Norsk Industri
 • Morten Brandtzæg, Konsernsjef, Nammo
 • Steffen Syvertsen, Konsernsjef, Agder energi
 • Hans Erik Vatne, CTO / styremedlem, Hydro / Prosess21
 • Christian Eriksen, Fagsjef, Bellona
 • Lars Andreas Lunde, Statssekretær, Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet
 • Nina Hanssen, Journalist, LO Media
 • Emma Østerbø, Daglig leder, Manufacturing Technology Norwegian Catapult
 • Aslaug Hagestad Nag, Daglig leder, Future Materials Norwegian Catapult
 • Bjørn Arne Skogstad, Programansvarlig Norsk katapult, SIVA
Kontaktperson
Emma Østerbø, Daglig leder, Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS, 40616265, emma.osterbo@sintef.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1471