til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Helseforetaksmodellen under lupen - en het potet før og etter valget

Arrangør
Alternativ til helseforetaksmodellen
Dag
Onsdag 18/8 2021 19:30 - 21:00
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A og B
Antall plasser i lokalet
300
 


Om arrangementet

Vi har invitert våre fremste fagfolk og helsepolitikere til debatt –helseforetaksmodellen seiler opp til å bli en het potet både før og etter valget. Helseforetaksmodellen fyller 20 år i år. Det er mange som ikke applauderer.

Tidligere i sommer presenterte vår bredt sammensatt gruppe, ”Alternativ til helseforetaksmodellen” et realistisk alternativ som vi har spilt inn i valgkampen.

Brennaktuell innledning med den samfunnsengasjerte eksperten i akuttmedisin, Mads Gilbert om hvordan helseforetaksmodellen svekker beredskapen. Professor i samfunnsøkonomi Bjarne Jensen, redegjør nærmere for alternativet som allerede har skapt politisk debatt og oppmerksomhet.

Tyve år med foretaksorganisering - overlever modellen også inn i et nytt tiår?, spør vi.

Mye tyder på at vi vil få store endringer i Stortinget, og at vi kan få et rødgrønt flertall etter valget. Hva betyr dette for organiseringen av sykehusene våre? 

Foretaksmodellen har nå virket i 20 år. Selv om den har vært hardt kritisert i perioder er det stadig flertall i Stortinget for å bevare modellen. Vil dette endres etter valget i høst? Vil Arbeiderpartiet gjøre store endringer i modellen? Kan vi stå foran en avvikling av helseforetakene? Og har vi egentlig noe bedre alternativ? Vi inviterer til helsepolitisk debatt.

Arbeidsgruppen «Alternativ til helseforetaksmodellen» er en tverrfaglig og partipolitisk uavhengig gruppe som har satt seg fore å utarbeide et konkret alternativ til dagens organisering av sykehusene våre. Mange har vært kritiske til modellen men omkvedet har vært.  Det finnes ikke noe alternativ – vi kan jo ikke gå tilbake til sånn som det var». 

Arbeidsgruppen satte seg fore å fremlegge et overordnet alternativ og presentere dette for organisasjoner, publikum og politikere nettopp under Arendalsuka 2021. 15 mennesker har brukt over et halvt år på å utarbeide alternativet med faglige bakgrunnsartikler. Det hele presenteres i en omfattende spesialutgave av fagtidsskriftet Samfunn og økonomi.

 • Leder av «Alternativ til helseforetaksmodellen», Bjarne Jensen vil innlede med en presentasjon av den alternative modellen. 
 • Et stort fagpanel er invitert for å diskutere dagens helseforetaksorganisering og alternativet som er presentert.
  • Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet
  • Den Norske legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet er invitert
  • Anja Solvik, Bunadsgeriljaen
  • Og representanter fra «Alternativ til helseforetaksmodellen»
    
 • Deretter går vi over i en politisk debatt med partienes helsepolitikere.
  • Kjersti Toppe
  • Flere navn kommer følg med.

Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson sa følgende i et intervju med klassekampen dagen etter at den alternative modellen ble lansert  «Jeg kan ikke se for meg at vi kan sitte i en regjering som viderefører dagens modell». Mens Ingvild Kjerkol og Arbeiderpartiet vil beholde dagens modell men vil riste i den som hun  sier.

Forslaget til alternativ modell finner dere her
 

Medvirkende
 • Bjarne Jensen, Professor i samfunnsøkonomi, redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi, Alternativ til helseforetaksmodellen
 • Mads Gilbert, Ekspert i akuttmedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • Jan Davidsen, Leder Pensjonistforbundet
 • Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri. overlege OUS, nestleder i Helsetjenesteaksjonen, Alternativ til helseforetaksmodellen
 • Christian Grimsgaard, Overlege, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst og styremedlem, Helse Sør-Øst RHF
 • Anja Solvik, Leder Bunadsgeriljaen
 • Lene Haug, Leder Redd Ullevål Sykehus
 • Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Senterpartiet
 • Hege H. Liadal, Stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Senterpartiet
 • Finn Olav Rolijordet, Helsepolitisk talsperson, Rødt
 • Erik Wold, Konferansier og debattleder
Kontaktperson
Lene Haug, Redd Ullevål Sykehus, 91697833, lene.c.haug@gmail.com
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1718