På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Hva som skjer med sykehusene i Oslo angår hele Norge - helsepolitisk debatt

Arrangør
Redd Ullevål Sykehus, Aker Sykehus Venner, Rikshospitalets Venner, Stiftelsen Gaustadklubbens Fond, Helsetjenesteaksjonen, Fagforbundet OUS, Psykologforeningen OUS, Oslo legeforening, Sammen for lokalsykehusene - nei til hovedsykehus, Lokalsamfunnsforeningen, LO i Vestoppland, Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet, Majorforeningen, Redd Sykehusene i Innlandet, Bevar Granheim Lungesykehus, Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Sykehusaksjonen SI Reinsvoll må bevares, Alternativ til helseforetaksmodellen
Dag
Tirsdag 17/8 2021 08:30 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Hvor lurt er det å legge ned Ullevål og gjøre Rikshospitalet til byggeplass i 10-15 år.

Hvordan er det egentlig de regionale helseforetakene planlegger nye sykehus i Norge? Vi setter prosessen i Oslo og andre steder der det bygges og planlegges nye sykehus under lupen. Hvorfor blir nye sykehus i Norge stadig både for små og for dyre? Er de samfunnsmessige konsekvensene av å legge ned Ullevål sykehus og av å redusere den nasjonale og regionale kapasiteten på Rikshospitalet tilstrekkelig vurdert?

Den planlagte nedleggelsene av Ullevål og den omfattende utbygningen som planlegges på Rikshospitalet/Gaustad er den største saken for mange i Oslo dette valget og det blir høyst sannsynlig en del av regjeringsforhandlingene. 

Vi inviterer partitoppene til politisk debatt om sykehusene i Oslo. Hva mener egentlig partiene, og hvor viktig er saken for dem?

Det planlegges nye sykehusbygg for over 50 milliarder i Oslo. Hverken Oslo kommune ved bydeler/etat eller engasjerte organisasjoner/fagfolk støtter foreliggende planer. Dette er ikke den «vanlige sykehusstriden» - der byer og tettsteder slåss for sitt sykehus eller for å få nye sykehus nær seg. 70 prosent av innbyggerne i Oslo ønsker ikke planene velkommen. Flertallet i Oslo bystyre, som utgjøres av hele ni partigrupper fra Bompengepartiet til Rødt, er imot planene. Til tross for at det er gamle og til dels uhensiktsmessige bygg mange steder, ønsker heller ikke de ansatte ved Oslo Universitetssykehus (OUS) disse planene om splitter nye sykehus velkomne.

Vi setter søkelyset på hvorfor motstanden er så stor. Hva er galt med Helse Sør-Øst planer i Oslo? Deretter ser vi nærmere på hvordan planene i Oslo påvirker økonomien i hele Helse Sør-Øst i tiår fremover, og vil skape en veldig krevende situasjon i Akershus, Østfold, Vestre Viken, Innlandet, Telemark, Vestfold og Agder. Planene kan medføre en katastrofe på grunn av manglende kapasitet, både rent fysisk på grunn av for små sykehus og som en følge av dårlig økonomi. Oslo-sykehusene har dessuten omfattende nasjonal virksomhet både på Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet. I en langvarig fase med rokering, rivning og bygging på fire-fem lokalisasjoner i OUS kan det bli svært krevende for sykehuset å opprettholde kapasiteten og beredskapen og dermed kunne ivareta de regionale og nasjonale oppgavene.

Det blir innledninger om temaene, og ledelsen i Helse Sør-Øst og OUS er invitert. 

Vi har også invitert noen sykehusaksjonister fra andre deler av landet til å fortelle hva som skjer i Innlandet, i Finnmark, i Møre og Romsdal og andre steder.

Redd Ullevål Sykehus og flere uavhenige grupper med fagfolk har utarbeidet en rekke rapporter- blant annet en idéskisse til at alternativ til  Helse Sør-Østs planer som har fått navnet "Parksykehuset Ullevål". Se alle rapportene her.

Velkommen til den store debatten om sykehus og sykehusplanlegging.

Debatten støttes også av Aure Venstre, Averøy Arbeiderparti, Hedmark, Oppland og Oslo Senterparti og Rød

Medvirkende
 • Kristin Hovland, Leder Oslo legeforening og medlem av sentralstyret Den norske legeforening
 • Christian Grimsgaard, Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst og styremedlem, Helse Sør-Øst
 • Tor Winsnes, Sykehusarkitekt, Redd Ullevål Sykehus
 • Lene Haug, Leder Redd Ullevål Sykehus
 • Bjarne Jensen, Professor i samfunnsøkonomi, leder Alternativ til helseforetaksmodellen, Fagtidsskriftet Samfunn og økonomi
 • Finn Olav Rolijordet, Leder sammen for lokalsykehusene - nei til hovedsykehus
 • Anja Solvik, Leder Bunadsgeriljaen
 • Steinar Solberg, Overlege, tidligere avdelingsleder thoraxkirurgisk avdeling Rikshopitalet, Rikshospitalets Venner
 • Brigit Aanderaa, Foretakstillitsvalgt for Psykologforeningen OUS, Oslo Universitetssykehus
 • Audun Lysbakken, Leder, SV
 • Hege H. Liadal, Stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Bjørg Sandkjær, Bystyrerepresentant, Senterpartiet
 • Sigrid Heiberg, Leder Oslo, MDG
 • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Christian Tybring Gjedde, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
Kontaktperson
Lene Haug, Redd Ullevål Sykehus, 91697833, lene.c.haug@gmail.com
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1574