På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Er samlokalisering av psykiatri og somatikk til gunst for pasientene?

Arrangør
Majorforeningen, LO i Vestoppland, Aker Sykehus Venner, Oslo legeforening, Stiftelsen Gaustadklubbens Fond, Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet, Lokalsamfunnsforeningen, Psykologforeningen OUS, Fagforbundet OUS, Sykehusaksjonen SI Reinsvoll må bevares, Helsetjenesteaksjonen, Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Redd Ullevål Sykehus, Rikshospitalets Venner
Dag
Mandag 16/8 2021 14:00 - 15:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Kitchen and Table
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Det foregår for tiden en storstilt samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling med de store somatiske sykehusene. Det er planlagt over hele landet - og skjer i det stille nesten uten debatt. Men er det til gavn for pasientene? 

De kjente psykiaterne Randi Rosenquist og Svein Haugsgjerd innleder om sine erfaringer. Journalist, forfatter, sykepleier og styremedlem i Norske PEN, Ingeborg Senneset har også lang erfaring som pasient og bidrar med sitt perspektiv.

Et bredt fagpanel fra hele landet deltar. Hvorfor er det ingen som har tatt debatten om hvordan vi skal organisere psykisk helsevern for de aller sykeste pasientene før det det fattes irreversible vedtak om nedleggelse og salg?

Enkelte pasientgrupper kan ha en fordel av samlokalisering – pasienter med sykdom med sterke somatiske utslag som alvorlig spiseforstyrrelse og akutt geriatri der somatiske utredninger og behandling er nødvendig. Imidlertid uttrykker fagfolk at samlokalisering med store akuttsykehus er overveiende negativt for mange i disse pasientgruppene. Se webinar fra juni her. Overraskende, i forbindelse med webinaret, var det også at det knapt har vært noen debatt om hvorvidt det som nå planlegges i hele Norge er en fordel for pasientene. Fagfolkene som deltok kjente ikke til undersøkelser eller forskning som støttet dagens planer, eller at fordeler og ulemper har blitt debattert i styrene i helseforetakene/de regionale helseforetakene. Det virker ikke som om det finnes en overordnet plan – men kanskje finnes det en som handler om salg av eiendom for å finansiere nye somatiske sykehus, ikke om pasientbehandling?​

I Oslo gikk nylig hele Klinikk for psykisk avhengighet og avhengighet imot planene for flytting fra Gaustad til nye psykiatribygg på Aker. Vedtaket i ledermøtet i klinikken var krystallklart: «Klinikk psykisk helse og avhengighet anbefaler ikke at klinikkens aktiviteter etableres på Nye OUS Aker.» - vedtaket kom et halvt år ut i forprosjektfasen.

Ledelsen pekte på at det usikkert om kapasitetene det planlegges med er tilstrekkelig og videre at arealene rett og slett ikke egner seg til pasientgruppen.

I Innlandet skal tradisjonsrike Reinsvoll og Sanderud samlokaliseres med somatikken i det nye Mjøssykehuset.  Blakstad Sykehus – med en av de flotteste strandtomtene i Asker skal etter planen også legges ned - psykiatrien skal inn i det nye sykehuset som planlegges i Drammen. 

I Oslo vil man flytte pasientene fra naturskjønne Gaustad sykehus i Oslo til blokker tett inntil Sinsenkrysset.

I Tromsø vedtok Universitetssykehuset i Nord-Norges (UNN) styre nylig å legge ned spesialsykehuset på Åsgård for å samlokalisere det med det somatiske sykehus i Breivika. Vedtaket kom mot anbefalingene fra ansatte og pasienter som hadde deltatt i medvirkningsprosessene. Etter mye oppmerksomhet i media, omgjorde styret i Helse Nord i juni vedtaket og ba om en bedre utredning før

Støttes også av: Averøy Arbeiderparti, Aure Venstre, Bunadsgeriljaen, Hedmark, Oppland og Oslo SP og Rødt

Medvirkende
 • Svein Haugsgjerd, Overlege, spesialist i psykiatri, forfatter, Majorforeningen (arrangør)
 • Rand Rosenquist, Spesialist i rettspsykiater
 • Ingeborg Senneset, Journalist, forfatter og utdannet sykepleier
 • Christian Grimsgaard, Overlege, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Helse Sør-Øst RHF
 • Hanne Indregaard Lind, Psykolog, konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Helse Sør-Øst RHF
 • Are Saastad, Daglig leder, styremedlem i Gaustadklubben og Aker Sykehus Venner, Stiftelsen Gaustadklubbens Fond (medarrangør)
 • Kari Koll, Hjelpepleier Reinsvoll sykehus, Innlandet, leder av Sykehusaksjonen SI Reinsvoll må bevares, Sykehusaksjonen SI Reinsvoll må bevares (medarrangør)
 • Finn Olav Rolijordet, Aksjonsleder og helsepolitiker, Sammen for lokalsykehusene - nei til hovedsykehus (medarrangør), Rødt
 • Hege H. Liadal, Stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Aud Hove, Varafylkesordfører Innlandet, Senterpartiet
 • Ulrikke Thorgersen, Førstekandidat Rogaland, Mdg
 • Lene Haug, Konferansier
Kontaktperson
Lene Haug, Redd Ullevål Sykehus, 91697833
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1907