til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Lenge leve batteriet!

Arrangør
Hagal
Dag
Onsdag 18/8 2021 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Verden står overfor et omfattende systemskifte mot et nullutslippssamfunn. Over hele verden skal fossil energi fases ut og transport elektrifiseres, og i Norge trappes det nå opp for storskala produksjon og resirkulering av batterier. Mye av den fremtidige energiproduksjonen vil komme fra vind og solenergi, hvor energilagring og batteriparker er en sentral del av løsningen.

De kommende årene vil enorme mengder brukte batterier fra elbiler ende sitt liv på gjenvinningsanlegg. Men det kreves store ressurser både for å produsere batterier og for å resirkulere materialene fra batterier. EUs nye batteriregulativ adresserer i stor grad resirkulering og ombruk av batterier. For batteri-industrien og bilbransjen er det ingen tiltak som reduserer CO2-avtrykket i større grad enn livstidsforlengende ombruk av elbil-batterier. Derfor er det så viktig at de batteriene som allerede er produsert blir brukt effektivt så lenge som mulig.

Det er mulig å gjenbruke elbilbatterier i energilagrings-løsninger for sol og vind, og som grønn energikilde for kritisk infrastruktur. Men ombruk av Li-Ion batterier er ikke problemfritt. Etter 5-10 års liv i biler må battericellene testes og sertifiseres for videre sikker bruk. Løsningen finnes, og den er norsk. Med ny teknologi og kunstig intelligens kan aktører som Hagal forlenge levetiden på batteriene.  

Ja, alle batterier skal til slutt resirkuleres, men la oss først sørge for at all innsats, energi og materialer som har gått med til å lage batteriene omsettes i lang brukstid.

Medvirkende
  • Mathias Fischer, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet
  • Edel Sheridan, Senior forretningsutvikler i avdeling for elkraftteknologi, SINTEF
  • Einar Kilde Evensen, Industrispesialist fornybar energi, DNB
  • Henrik Lystad, CEO, Norwaste
  • Kent Thoresen, Gründer og sjef for innovasjon, Hagal
Kontaktperson
Mona Øverby, Hagal, +47 40 85 78 87
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1597