til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Det du må vite før neste krise. Lansering av koronarapport.

Arrangør
Unio
Dag
Torsdag 19/8 2021 11:00 - 11:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Sikkerhet/forsvar
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Stedsbeskrivelse:
Unioteltet
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Unio har i lang tid arbeidet med koronapandemien ut fra et faglig perspektiv, gjennom koronautvalget.

Nestleder i Unio og leder av Unios koronautvalg Silje Naustvik legger frem rapporten om erfaringer og anbefalinger på Arendalsuka.  

Hva må til for å gjøre det bedre neste gang en krise rammer oss, om det er en pandemi eller annet ?

Hvordan skal vi få til en bedre beredskap i Norge ?

Norge måtte stenge ned svært mye aktivitet fordi helseberedskapen ikke var god nok i mars 2020.  Regjeringen har allerede fått krtikk for manglende planer, men det manglet også nok, kvalifiserte folk på jobb.

Våre medlemmer jobber i yrker som er sterkt berørt av pandemien. Lærere, sykepleiere, forskere, politi, ergoterapeuter, radiografer, fysioterapeuter, bibiotekarer og prester, med flere.

Derfor er det grunn til å lytte når Unio legger fram koronarapporten, snaue ett og et halvt år etter pandemien startet. 

Med :

Silje Naustvik, nestleder i Unio, nestleder i Norsk Sykepleierforbund og leder av Unios Koronautvalg. Kjetil Rekdal, nestleder i Unio deltar også.

Ingunn Foss fra Høyre og Maria Aasen-Svensrud fra Ap, i Justiskomitéen på Stortinget.

Debattleder Erik Aasheim i Primus productions.

Det blir adgangsbegrensning på grunn av smittevern.

Til denne debatten kreves grønt koronasertifikat.  

Medvirkende
  • Silje Naustvik, leder av Unios koronautvalg og nestleder i Unio, Unio
  • Kjetil Rekdal, nestleder, Unio
  • Erik Aasheim, programleder, Primus Productions
  • Maria Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Ingunn Foss, stortingsrepresentant, Høyre
Kontaktperson
Hedvig Bjørgum, kommunikasjonssjef, Unio, 90128320, hedvig.bjorgum@unio.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1231