til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Velferdsduellen: Har vi råd til velferdstjenester der du bor i framtida ?

Arrangør
Unio
Dag
Tirsdag 17/8 2021 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Stedsbeskrivelse:
I Unioteltet
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Har vi råd til velferdstaten, slik en kjenner den, også om tjue og førti år ? Har vi nok, kvalifiserte ansatte til et velferdsnivå og velferdstjenester  som nå ?

Med Kristin Clemet og Jo Thori Lind. Programleder Erik Aasheim. Arrangementet streames.

Det er allerede mangel på kvalifiserte sykepleiere og lærere. Hvordan skal offentlig sektor klare å rekruttere nok og kvalifiserte ansatte ?

Problemet er at høyere utdnningsgrupper i offentlig sektor henger etter både i lønnsutvikling og i lønnsnivå, i forhold til andre. 

Denne våren har Unio reist en viktig debatt om modellen for lønnsforhandlinger, frontfaget og de begrensinger det legger på muligheten for at offentlig ansatte med høyere utdanning kan forhandle opp lønnen.Oppgjøret i 2021 kulleminerte i mekling og streik i tre, store tariffområder.

Hovedsaken fra Unios side er at lønnsmodellen og frontfaget ikke praktiseres fleksibelt nok. Frontfaget benyttes som begrunnelse for en arbeidsgiverpolitikk som ikke bidrar til å løse utfordringene i offentlig sektor mht lønnsnivå, rekruttering, kompetanse, tjenestekvalitet.

Både publikum, politikere og Unios medlemmer og politikere kan bli oppildnet av streikevilje og aksjonsmot i vår, men hva nå ?

Vil det bli økende mangel på kvalifiserte lærere og sykepleiere, og flere andre grupper med høyere utdanning i det offentlige, særlig i kommunene ?

Hvem som HAR ansvaret er innlysende, det er arbeidsgivere og myndigheter, men hvem kan TA ansvaret ?

Har Unio noen mulighet til å klare å få politikere med på å heve lønningene til utdanningsgrupper i offentlig sektor ?

Hva blir i så fall konsekvensen av det ? Hva er løsningene ? 

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun har vært utdannings- og forskningsminister, viseadministrerende direktør i NHO og arbeids- og administrasjonsminister, i tillegg til en lang rekke tunge verv. Utdannet siviløkonom fra NHH.

Jo Thori Lind er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og tilknyttet Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP). Han jobber blant annet med temaer knyttet til ulikhet og fordeling, økonomisk utvikling og samspillet mellom politikk og økonomi.

Programleder er Erik aasheim i Primus productions. Han er journalist, podkaster, debattleder, forfatter og tidligere NRK-programleder, Paris-korrespondent og ministerrådgiver.

På grunn av smittevern er det begrenset med plasser i teltet. 

Til denne debatten kreves grønt koronasertifikat. 

 

 

Medvirkende
  • Kristin Clemet, Leder, Civita
  • Jo Thori Lind, Professor, Universitetet i Oslo og Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ES
  • Erik Aasheim, Debattleder, Primus Productions
Kontaktperson
Hedvig Bjørgum, Unio, 90128320, hedvig.bjorgum@unio.no
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1228