til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Biologisk mangfold, hva er det og hva innebærer det i praksis?

Arrangør
Universitetet i Agder
Dag
Torsdag 19/8 2021 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Klimaendringene påvirker biologisk mangfold raskere enn noen gang i vår tid. I tillegg er de naturlige arealene til levende organismer under hardt press, da vi mennesker stadig legger beslag på mer areal. Kystsonen er særlig ettertraktet for menneskelig aktivitet. Vårt toppforskningssenter ved Institutt for Naturvitenskap, Centre for Coastal Research, har et særlig fokus på økosystemene langs kystene våre. Økt kunnskap gjør oss i bedre stand til å gi gode råd til samfunnet om hvordan vi kan beholde fungerende økosystemer med viktige økosystemtjenester i fremtiden, tjenester vi er avhengige av. Å beholde det biologiske mangfoldet derfor viktig. Men hva er biologisk mangfold?..  hvordan påvirker vi mennesker den? Følg med på forskning som bygger opp vår kunnskap om biologisk mangfold.

Medvirkende
  • Tove Gabrielsen, Professor, UiA
  • Nils Christian Stenseth, Professor, UiO og UiA
  • Halvor Knutsen, Professor, HI og UiA
  • Hans Weinberger, Instituttbestyrer, UiA
Kontaktperson
Michael Hansen, Universitetet i Agder, 46816229
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1529