På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Fra avfall til sirkulær ressurs - hva skal til?

Arrangør
NOAH AS, Footprint
Dag
Mandag 16/8 2021 18:00 - 19:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
SAL A
 


Om arrangementet

Hvorfor brukes ikke stabilisert farlig avfall i betong og andre byggematerialer? Er det aksept for å bruke salt fra renset flyveaske i landbruket?

Med riktige grep kan langt mer avfall bli råvarer for nye produkter. Dagens avfallshåndtering sikrer samfunnet mot miljøskadelige utslipp. Men svært lite av avfallets ressurser gjenvinnes. Nå må vi videreutvikle avfallsbehandling mot sirkulære løsninger.

Hvordan balanserer vi behovet for giftfrie kretsløp med ønsket om mer gjenvinning? Hvordan sikrer vi økt etterspørsel av sekundære ressurser? Skal vi stille samme krav til massene, uansett hvor de skal gjenbrukes?

Rett før sommeren la regjeringen frem strategien som sier at vi skal bli et "foregangsland i utviklingen av en sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre". Industrien og offentlige innkjøpere skal spille en nøkkelrolle. EU legger samtidig ambisiøse rammer for sirkulære systemer. Hva trengs i handlingsplanen for at Norge og norsk næringsliv kan gå foran et offensivt Europa?

Vi samler avfallsprodusenter og –innkjøpere, byråkrater, pådrivere og politikere til innlegg og samtaler om hvordan vi kan realisere et miljøvennlig sirkulært system i stor skala. 

Velkommen   

v/Benedicte Brinchmann Eie, Footprint                                                      

 

Dagens avfallssituasjon og morgendagens løsninger

v/Morten Jensen, leder NOAH Innovation                                                  

 

Dagens regelverk – godt nok?                                                                                

v/Gunnar Grini, Norsk Industri

 

Hvilke sirkulære løsninger ser næringsaktørene?

v/Bernhard Stormyr, VP Sustainability Governance Yara                           

v/Hilde Kristin Herud, NORGIPS                                                                   

 

Er regjeringens sirkulærstrategi den vi trenger?                                       

Samtale mellom:

Gunnar Grini (Norsk industri) Tove Stuhr Sjøblom (NOAH)

og Bellona

Spørsmål                                                                                                      

 

Hva mener fremtidens politiske ledere er den sirkulære løsningen?      

Duell mellom:

Ola Svenneby, leder Unge Høyre

Astrid Hoem, leder AUF

 

Medvirkende
  • Unni Claussen, Samfunnskontakt, NOAH AS
  • Gunnar Grini, Baransjesjef, Norsk Industri
  • Bernhard Mauritz Stormyr, VP VP Sustainability Governance, Yara
  • Morten Jensen, Leder gjenvinning og nyttiggjøring, NOAH AS
  • Tove Stuhr Sjøblom, adm.dir., NOAH Sollutions
  • Benedicte Brinckman Eie, Partner, Foootprint
Kontaktperson
Silje Schei Tveitdal, Footprint, 41679296, sst@footprint.no
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1301