til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Framtidas blå bybane - frå land til sjø

Arrangør
NCE Maritime CleanTech, Maritime Bergen
Dag
Tirsdag 17/8 2021 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Stedsbeskrivelse:
Forre banjer
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

Norske byar skal bli både smarte og grøne, og norsk maritim næring er allereie klare med løysingar for nullutsleppsløysingar for bybåtar. Dette kan styrka kollektivtilboda og bidra til: kortare reisetid, mindre køar på vegane, mindre vedlikehaldskostnader og store reduksjonar i utslepp. Dette vil også oppfylla måla om smartare og grønare byutvikling, der mobilitet er nøkkelordet. Men, trass i ønska om å bruka sjøvegen i mykje større grad: det tar tid når det offentlege skal realisera nye planar. Private utbyggarar og maritime næringsaktørar er utålmodige.

 

Korleis kan me sikra at verdsleiande norsk maritim miljøteknologi kjem i bruk som eit kollektivalternativ i norske hamnebasseng? Kven får den første piloten? Korleis skal det organiserast? Er det fritt fram for private aktørar? Kva står i vegen?

 

Til debatten kjem nasjonale politikarar som har mål om å flytta meir av vegtransporten over til sjø. Her kjem byråd i Bergen for å presentera korleis ein jobbar med å realisera ny båtrute i indre hamnebasseng, og her kjem representantar frå opposisjon, byutviklingsaktørar og representantar frå maritim næring.

Medvirkende
  • John-Ragnar Aarseth, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
  • Erlend Horn, Finansbyråd (V), Bergen kommune
  • Marianne Chesak, Fylkesordførar (Ap), Rogaland fylkeskommune
  • Siv Remøy-Vangen, CEO, Maritime Bergen
  • Nancy Jøssang, Partner, Opus
  • Håvard Tvedte, Kommunikasjonsdirektør, NCE Maritime CleanTech
  • Lars Endre Gimmestad, Deputy CEO, Brødrene Aa
  • Hanna Maria van Zijp, Direktør samfunnskontakt, Zeabuz
  • Hege Økland, CEO, NCE Maritime CleanTech
  • Rune Hvass, Havnefogd, Arendal Hamn
Kontaktperson
Chris Jørgen K. Rødland, Rådgjevar myndigheitskontakt og kommunikasjon, NCE Maritime CleanTech, 45438428, chris@maritimecleantech.no
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
879