til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Hva skjer når Forsvaret konkurranseutsettes?

Arrangør
UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund (NOF)
Dag
Torsdag 19/8 2021 10:00 - 10:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Sikkerhet/forsvar
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
Ute i bakgården
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget? 

Forsvarets oppgaver er i endring. Flere private aktører skal inn for å løse behov, vedlikehold og andre støttefunksjoner for Forsvaret. Sivile og private aktører har alltid vært en nødvendig del av totalforsvaret – samfunnets samlede forsvar og beredskap – men den måten de nå skal brukes som en del av den stående beredskapen, samt et nytt trusselbilde, gjør situasjonen noe annerledes. 

Nye og mer omfattende private selskapsstrukturer med større oppgavebredde, akselererende teknologiutvikling med mer spesialiserte systemer, og bruken av flere sammensatte virkemidler, utfordrer etablerte strukturer og ansvarsområder innen forsvar og sikkerhet. En ytterligere utfordring er at utviklingen på dette området går fortere enn utviklingen av politiske prinsipper, reguleringer, kompetanse og praktisk anvendelse.

Hva er de sikkerhetsmessige konsekvensene? Hvordan sikre det folkerettslige når grensene viskes ut, i møte med et mer sammensatt trusselbilde? Hvordan sikre kontroll over sensitiv informasjon? Hvordan forhindre sammenblanding av interesser som kan påvirke utformingen og bruken av Forsvaret? Hvordan sikre rettigheter og plikter for leverandører til Forsvaret?

Norges offisers- og spesialistforbund og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet inviterer til viktig politisk debatt om muligheter og dilemmaer knyttet til sivil-militært samarbeid, konkurranseutsetting i Forsvaret og implementering av den nye sikkerhetsloven. 

Med:

  • Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant (Sp)
  • Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen og 1. kandidat i Hordaland (Ap)
  • Mahmoud Farahmand, 1. kandidat i Telemark (H)
  • Vidar Hole, Chief Executive Officer i WilNor Governmental Services
  • Gro Nystuen, assisterende direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter

Ordstyrer er Erik Strøm, styreleder i UTSYN.
 

Kontaktperson
Marte Aasen, UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, 45282742
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1016