til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Demokrati i arbeidslivet - bare for de store arbeidsplassene?

Arrangør
Fafo
Dag
Tirsdag 17/8 2021 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati , Arbeid
Språk
Norsk
Sted
Demokratiscenen - jubileumsscene
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

At ansatte får mulighet til å påvirke de beslutninger som arbeidsgiver tar, er viktig både av hensyn til et demokratisk arbeidsliv og for produktiviteten i virksomheten. Organisasjonene i arbeidslivet vil det, politikerne vil det. Men får vi det til?

I norsk arbeidsliv har det lokale partssamarbeidet fungert godt i de store virksomhetene, særlig innen industrien. Innenfor små og mellomstore virksomheter i privat servicesektor er variasjonene større, og dette reiser spørsmålet: hvordan sikres de demokratiske rettighetene for ansatte disse virksomhetene? Er regelverket i tariffavtaler og lovverk tilpasset behovene?

På dette seminaret vil Fafo-forskere presentere status for bedriftsdemokratiet, basert på et prosjekt gjennomført for for Arbeids- og sosialdepartementet. 

Deretter gir vi ordet til Eva Moi Skøie, daglig leder i Maja’S Salong og Vivian Jacobsen, tillitsvalgt i Fagforbundet for å høre hva som er god medbestemmelse sett fra deres ståsted. Videre vil Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel og Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund diskutere om dagens regelverk er godt nok tilpasset de små, og hva som skal til for å sikre demokratiet på de mindre arbeidsplassene.

Medvirkende
  • Sissel Trygstad, Forskningssjef, Fafo
  • Kristin Alsos, Forskningsleder, Fafo
  • Eva Moi Skøie, Daglig leder, Maja’S Salong
  • Vivian Jacobsen, Tillitsvalgt, Fagforbundet
  • Anne-Cecilie Kaltenborn, Administrerende direktør, NHO Service og Handel
  • Brede Edvardsen, Nestleder, Norsk Arbeidsmandsforbund
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1464