til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Næringstransport uten klimautslipp - er det mulig?

Arrangør
Grønt landtransportprogram
Dag
Tirsdag 17/8 2021 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
Restauranten 1. etasje
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Norge har mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene, og varetransporten ligger an til å øke jevnt fremover. Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hvordan halverer vi utslippene på ni år?

Program:

 • Presentasjon av Grønt landtransportprogram
 • GLP som offentlig-privat samarbeid, Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
 • Pilotprosjekt for batterielektriske tunge lastebiler – Asko m.fl
 • Teknologistatus og barrierer for elektrisistet, biogass, biodrivstoff og hydrogen, TØI med flere
 • Panelsamtale med politikere: Virkemidler for teknologiskifte i næringstransporten

Arrangementet strømmes her: https://myonvent.com/event/arendalsuka-2021-nho-fellesskapet/register?registerAsParticipant=true

Grønt landtransportprogram

Grønt landtransportprogram (GLP) er et offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Programmet ble etablert i januar 2021, etter å ha mottatt oppstartbevilgning fra Klima- og miljødepartementet. Deltakerne i programmet er en rekke næringsorganisasjoner, partnerbedrifter og offentlige virksomheter.

Formålet med GLP er å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte med overgang til lav- og nullutslippskjøretøy og tilhørende lade- og fylleinfrastruktur. Programmet omfatter alle deler av den landbaserte næringstransporten, herunder lastebiler, varebiler, busser, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner.

GLP skal bistå norske bedrifter med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt. Programmet skal være en arena for samhandling mellom næringsorganisasjonene, bedriftene og myndighetene, og bidra til utvikling og enighet om teknologiske løsninger, rammebetingelser og infrastruktur. Pilotprosjekter er tiltenkt en sentral rolle i programmet.

Bakgrunn

Norge har vedtatt svært ambisiøse klima- og teknologimål for transportsektoren. Utslippene av klimagasser skal halveres innen 2030, og lav- og nullutslippsteknologi må rulles ut i stor skala. Dette krever mobilisering av bedriftene og tettere samarbeid mellom myndighetene og næringslivet.

Mens utrullingen av elbiler har god fremdrift, er den landbaserte næringstransporten i startgropa. Situasjonen i dag er at sektoren ikke har gode nok løsninger eller virkemidler for at grønn omstilling skal skyte fart. Den landbaserte næringstransporten er organisert i ulike nærings- og bransjeorganisasjoner, og kjennetegnes av et stort antall mobile enheter og spredt eierskap. Derfor er det behov for en bredere mobilisering og kunnskapsdeling på tvers av bransjene, samt en mer systematisk dialog med myndighetene om utvikling av løsninger og infrastruktur.  

Mer informasjon om GLP finner du her: https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/

Medvirkende
 • Ole Erik Almlid, Adm.dir., NHO
 • Christoffer Sahl, Sekretariatsleder, Grønt landtransportprogram
 • Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister, Venstre
 • John Martin Strand, Direktør, Asko Transport AS
 • Inger Beate Hovi, Forskningsleder Næringsøkonomi og godstransport, Transportøkonomisk Institutt
 • Trygve Ulseth, Seniorrådgiver, faggruppekoordinator GLP, NHO
 • Ole A. Hagen, Direktør næringspolitikk, NHO Logistikk og Transport
 • Med flere
Kontaktperson
Christoffer Sahl, Seniorrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon, 92237855, christoffer.sahl@nho.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1902