til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Likestillingspolitikk: Glemmer vi kvinneperspektivet?

Arrangør
FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Norges Kvinnelobby, JURK-Juridisk Rådgivning for Kvinner, Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Unio, Norsk Sykepleierforbund, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Kvinne- og Familieforbund
Dag
Onsdag 18/8 2021 16:30 - 17:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Foregår det i det hele tatt en politisk debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling – og hva handler den i så fall om?

På vegne av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider i tråd med FNs kvinnekonvensjon og bærekraftmålene, vil vi invitere dere til rapportlanseringer og debatt om hvordan Norge lever opp til våre internasjonale forpliktelse om jenters og kvinners rettigheter.

Her vil det bli presentert to rapporter som vi har gått sammen om å få utarbeidet.

Den første rapporten vurderer regjeringens likestillingsinnsats de siste fire årene. Rapporten tar utgangspunkt i FNs Kvinnekonvensjon og sivilsamfunnets skyggerapport til CEDAW-komiteen i 2017. Denne kom altså for fire år siden og regjeringen har dermed hatt nesten fire år på seg til å følge opp.

Videre presenterer videre en rapport som gjennomgår de ulike partiprogrammene for neste stortingsperiode. Hva mener programmene om sentrale kvinnepolitiske temaområder og hva vil partiene gjøre for sikre kvinner og jenters rettigheter?

Organisasjonene som samarbeider om dette arrangementet er: FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Norges Kvinnelobby, JURK, Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Kvinne- og Familieforbund, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Unio, Fellesorganisasjonen (FO) og Landsorganisasjonen i Norge.

Vi inviterer følgende partier til paneldebatt:

Arbeiderpartiet - stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen

Høyre - stortingsrepresentant Guro Angell Gimse 

Senterpartiet - nestleder Anne Beathe Tvinnereim 

Sosialistisk Venstreparti - Marian Hussein - 2.kandidat fra Oslo

 Venstre - statssekretær i Kulturdepartementet Emma Lind

Paneldebatten ledes av Hilde Sandvik

Kontaktperson
Gro Lindstad, FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, 95054587
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1892