På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Kunst i stedsutvikling – krydder eller katalysator?

Arrangør
Kulturbyrået Mesén, Kristiansand kommune
Dag
Onsdag 18/8 2021 14:00 - 15:10
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling , Kultur
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Stedsbeskrivelse:
Klangverket
Antall plasser i lokalet
36
 


Om arrangementet

Kommunal- og regionalreformene engasjerer og diskuteres med høy temperatur i det offentlige ordskiftet. De har forsterket behovet for å drøfte stedskvalitet, lokal identitet og tilhørighet, hva det betyr for enkeltindivider når offentlige tilbud og tjenester sentraliseres, og ikke minst hvordan man skal styre og planlegge den lokale samfunnsutviklingen. Dette er spørsmål som knytter seg til vår forståelse av demokrati og hvordan vi oppfatter demokratiske strukturer og prosesser, og som berører folks hverdag. I Kristiansand kommune har man nylig gjort nye erfaringer med kunstprosjekter i offentlige rom, basert på et eksperimentelt samarbeid mellom Kulturbyrået Mesén, kommunens arealmyndighet og Kristiansand kunsthall. Tiltaket har gjort det mulig å fokusere på kulturelle dimensjoner, formidling og debatt i sammenslåingsåret,i forbindelse med at den nye storkommunen jobber med stedsutvikling i kommuneplanprosessen.

Under dette arrangementet vil vi reflektere rundt erfaringene med de kunstprosjektene som ble realisert og møter med publikum som fant sted i rammen av SNART Kristiansand og Lokale omkalfatringer. Erfaringene kan oppsummeres og drøftes på flere plan: Kan kulturpolitikk og kunst ha en betydning for kommunale og regionale prosesser? Hvilken rolle spiller kunsten i stedsutviklingen? Hvilken rolle kan kunstnere ha i det kommunale arbeidet med lokal samfunnsutvikling?

I desember 2021 utgir vi antologien «Sted, identitet og kommunesammenslåing. Kunstens rolle i Kristiansand» på Museumsforlaget. Den vil gå i dybden på mange av diskusjonene som tas opp på Arendalsuka.

Arrangementet er støttet av Kulturrådet. 

Medvirkende
  • Kari Henriksen, Arbeiderpartiet
  • Amalie Gunnufsen, Høyre
  • Kristin Tofte Andresen, Agder fylkeskommune
  • Christina Rasmussen, Planlegger, Kristiansand kommune
  • Marius Grønning, NMBU
  • Kristine K. Wessel, Kurator, Kulturbyrået Mesén
  • Cecilie Nissen, Daglig leder/kunstnerisk leder, Kristiansand Kunsthall
  • Truls Ramberg, Kurator, kunstseksjonen, KORO
Kontaktperson
Kristine Kjølleberg Wessel, Kulturbyrået Mesén, 920 55 513, kristine@mesen.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2335