til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Nullvisjonen vs. “mer for pengene”: Er trafikksikkerhet lønnsomt?

Arrangør
Trygg Trafikk
Dag
Tirsdag 17/8 2021 10:30 - 11:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Infrastruktur , Økonomi
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Visjonen om null drepte og hardt skadde i veitrafikken ble vedtatt av Stortinget i 2002, og har siden ligget til grunn for norsk samferdselspolitikk og trafikksikkerhetsarbeid. Nasjonal transportplan 2022-2033 har “mer for pengene” som et nytt hovedmål. Det stilles økte krav til lønnsomhet i veiprosjekter, og samfunnsøkonomiske analyser blir stadig viktigere som prioriteringsverktøy.

Hva betyr dette for trafikksikkerheten? Hvordan påvirker høyere fart og spart reisetid lønnsomheten i veiprosjekter, og hvordan verdsettes liv og helse? Er det en målkonflikt mellom «mer for pengene» og nullvisjonen, og hvor dekkende er «lønnsomhet» for det som er viktig i et samfunn?

Innledere og panel består av Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen, Rune Elvik, forsker Transportøkonomisk institutt, Morten Welde forsker NTNU og Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk.

Program:

  • Nullvisjonen og “mer for pengene”- To mål, en strategi? Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesen 
  • Billigere å dø enn å sitte i kø? Nullvisjonen, samfunnsøkonomiske analyser og trafikksikkerhet. Rune Elvik, forsker Transportøkonomisk institutt
  • Lønnsomhet for enhver pris? Målkonflikter i samfunnsøkonomiske analyser, Morten Welde, forsker NTNU
  • Panelsamtale 

 

 

Kontaktperson
Miriam Kvanvik, Myndighetskontakt, Trygg Trafikk, 97712233
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1402