til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Kan kunstig intelligens, sensorteknologi og helsedata redde liv?

Arrangør
Egde Consulting AS, I4helse AS, Agder Fylkeskommune, Norwegian Smart Care Cluster
Dag
Torsdag 19/8 2021 10:00 - 12:00
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Helse , Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Plenumsal
Antall plasser i lokalet
110
 


Om arrangementet

Vi setter søkelys på selvmordsforebygging og hvordan vi kan bidra gjennom teknologi, forskning og nye løsninger. Tallene viser at opp mot 6000 hvert år forsøker å ta sitt eget liv i Norge. Tallet på selvmord er ca. 600 og av disse har halvparten vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord peker på at en null- visjon. Spørsmålet er da hva som skal til for å nå denne visjonen. 

Spørsmålet og angrepsvinkelen dette seminaret setter søkelyset på er om og hvordan det er mulig å dra nytte av kunstig intelligens og videre hvordan avansert sensorteknologi kan bidra. Neste spørsmål blir om det er mulig å tolke hvordan endringer i adferd kan utløse en «varsko/alarm» og forstå og ta i bruk denne kunnskapen til å endre praksis for personer/pasienter som er innlagt eller under behandling i spesialisthelsetjenesten. Det vi spør om er hvordan skape noe nytt, hvordan sikre at det nye blir nyttig og sist hva skal til for at nye løsninger nyttiggjøres på systemnivå.

Program:

 • 10:00-10:05: Velkommen Inger Holen, Daglig leder I4Helse
 • 10:05-10:15: Historiefortelling Borghild Spiten Mathisen, pårørende 
 • 10:15-10:30: StaySafe ingen skal ta livet sitt! Oddvar Sæther, Spesialrådgiver SSHF  
 • 10:30-10:45 Kunstig intelligens blir stadig enklere og kraftigere. Hvorfor ser vi knapt innovasjon for helse? Morten Goodwin, Professor og nestleder CAIR
 • 10:45-10:55: Digitalisering i helse Ann-Elisabeth Ludvigsen, leder e-helse og offentlig sektor, Egde
 • 10:55-11:00 Pause  
 • 11:00-11:15: Bruk av helsedata  Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør Helsedata, Direktoratet for e-helse
 • 11:15-11:25: AI i helsevesenet - legenes nye superkrefter? Ishita Barua, lege og stipendiat Oslo universitetssykehus og UiO 
 • 11:25-11:40: Bruk av helsedata - hvordan skaper vi den nødvendige tilliten? Leonora Bergsjø førsteamanuensis Universitetet i Agder/Høgskolen i Østfold, og leder av Norsk råd for digital etikk 
 • 11:40-12:00 Paneldebatt ledet av Arild Kristensendaglig leder i Norwegian Smart Care Cluster 

 

Medvirkende
 • Oddvar Sæther, ekspert rådgiver, Sørlandet Sykehus HF
 • Inger Holen, Daglig leder, I4Helse AS
 • Morten Goodwin, Professor, Universitetet i Agder
 • Leonora Bergsjø, Associate Professor, Høyskolen i Østfold
 • Håvard Kolle Riis, Avdelingsleder, Direktoratet for e-helse
 • Ann-Elisabeth Ludvigsen, Leder e-helse og off.sektor, Egde Consulting AS
 • Ishita Barua, lege og stipendiat, Oslo universitetssykehus og UiO
Kontaktperson
Ann-Elisabeth Ludvigsen, Leder e-helse og offentlig sektor, Egde Consulting AS, 91537782
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1823