til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Byrom for alle-om tilgjengelighet, trygghet og inkludering

Arrangør
Med Hjerte For Arendal, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Arendal Innvandrerråd
Dag
Fredag 20/8 2021 11:15 - 12:45
Arrangementstype
Annet
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Arendal kultur- og rådhus
Stedsbeskrivelse:
Komiterom 254. Sam Eydes Plass 2.
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Arrangør: Med Hjerte For Arendal i samarbeid med Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Arendal kommune, Arendal Innvandrerråd mfl.

Velkommen ved Lisbeth Iversen, leder av Med Hjerte For Arendal og Off PhD kandidat AHO

Innledning ved Berit Therese Larsen, Interessepolitisk leder,Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Panelsamtale:

Vanja Grut, politiker for AP, Arendal kommune, leder av Samfunnskomiteen

Vigdis Lavik, Leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Morten V. Haakstad, Leder av Arendal Næringsforening  

Josef Hæier, Leder av Arendal Innvandrerråd

Sigrid Hellerdal Garthe, planlegger i Arendal kommune

Seminaret er en del av en seminarrekke under Arendalsuka 2021 i regi av Med Hjerte For Arendal og Arendal kommunes offentlige PhD prosjekt-Helhet og Nærhet i bærekraftig by og stedsutvikling- mobilisering av mennesker, kunnskap og kulturelle ressurser gjennom samskaping og placemaking.

Tema: Byrom, mellomrom og tomme rom-hva har vi, hva ser vi, hva skaper vi-for hvem og med hvem? 

Kontaktperson
Lisbeth Iversen, Med Hjerte For Arendal, 92014606
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
631