til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Utstillingsrom og rom for innspill til mer bærekraftig by- og stedsutvikling

Arrangør
Med Hjerte For Arendal
Dag
Tirsdag 17/8 2021 09:00 - 14:00
Arrangementstype
Annet
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Munkegaten 4
Stedsbeskrivelse:
Rektors kontor
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Besøk utstilling om pågående arbeid med by- og stedsutvikling i Arendal som en del av et offentlig PhD prosjekt i Arendal kommune i samarbeid med AHO og samarbeidspartner NIBR/ OsloMet. 

Gi innspill og delta i spørreundersøkelse om plan- og byutviklingsprosesser, demokrati, medvirkning og samskaping.

Utstillingen er basert på case studie av fire prosesser/ utviklingsprosjekt i Arendal;

Sentrumsrommet : Case Arendal sentrum

Bydelsrommet: Krøgenes-Vindholmen/ Bryggebyen. Fra senterfunksjoner til sentrum i en bydel. Hva er viktig?

Landskapsrommet: Raet Nasjonalpark. Turisme, natur og miljø, reiseliv og hverdagsliv. Hvordan avveier man hensyn og sikrer medvirkning og samskaping?

Kommunerommet: Samskaping knyttet til utvikling av en ny overordnet Samfunnsdel av kommuneplanen basert på FNs bærekraftmål. Hva kan man lære av prosessene i Arendal, og hvordan kan man nedskalere mål til lokale nabolag, bydeler og byer?

Velkommen til å bidra med din kunnskap, dine meninger og dine råd for å lykkes med en mer demokratisk og bærekraftig by- og stedsutvikling.

Åpent tirsdag 17.08 -20.08 daglig mellom 9.00-14.00.

Kontaktperson
Lisbeth Iversen, Med Hjerte For Arendal, 92014606
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
402