til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Er uenighetsfellesskap mulig? - Ytringsrommet mellom respekt, avmakt og anarki

Arrangør
Stiftelsen Fædrelandsvennen, Universitetet i Agder
Dag
Onsdag 18/8 2021 17:00 - 18:45
Arrangementstype
Foredrag
Tema
Demokrati , Media/kommunikasjon
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I dagens offentlige ordskifte fremstår frontene som steile. Mange opplever det som svært krevende å stikke seg frem med sine meninger og opplever debatter og kommentarfelt som et minefelt for ufinhet, hets og trakassering fra sine meningsmotstandere. Er de for tynnhudede? Er kravet til debattanter for politisk korrekt? Hva kan man egentlig kreve av de som ytrer sine meninger i dagens demokratiske offentlighet?

Et klart flertall i befolkningen mener det bør være rom for offentlige ytringer som enkeltgrupper kan oppleve som krenkende, viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.*

Gjennom en rekke innlegg fra ulike ytringsrepresentanter vil vi undersøke om ytringsrommet er for romslig eller for trangt, og om det faktisk finnes mulighet for et uenighetsfellesskap? 

Med:

  • Audun Fladmoe fra Institutt for samfunnsforskning som presenterer resultater fra befolkningsundersøkelsen "Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?" Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020-21
  • Avisen Fædrelandsvennen om erfaringene med alternative, modererte kommentarfelt.
  • Birgit Amalie Nilssen, engasjert samfunnsdebattant og tidligere teatersjef på Kilden teater og konserthus, nå programansvarlig på Arkivet fredssenter, om å ytre seg i det offentlige rom, om hvordan konfronterende adferd belønnes og om egne erfaringer og strategier.
  • Panelsamtale med deltagerne, ledet av Audun Myhre

Arrangør er Stiftelsen Fædrelandsvennen, en selvstendig, uavhengig stiftelse hvis formål er å sikre og fremme mediehuset Fædrelandsvennen sitt grunnsyn, redaksjonelle uavhengighet og tilknytning til Agder, samt tilse at avisen bygger på humanistiske og demokratiske idealer med vern av ytringsfrihet og den enkeltes frihet. 
Stiftelsen vil stimulere til en god, offentlig debatt som fremmer dialog, forståelse og demokrati og deler ut Ytringsprisen «Mot til å si ifra» som skal oppmuntre til å delta aktivt i det offentlige ordskiftet på Sørlandet. Vi søker kandidater som er gode forbilder og som stimulerer til at flere melder seg på i den offentlige debatten på en positiv måte.
Se full utlysning på: http://www.facebook.com/StiftelsenFvn

* "Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?" Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020-21

 

Medvirkende
  • Audun Fladmoe, Forsker II, Institutt for samfunnsforskning
  • Eivind Ljøstad, Sjefredaktør, Fædrelandsvennen
  • Birgit Amalie Nilssen, Programansvarlig, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
  • Audun Myhre, Styremedlem, Stiftelsen Fædrelandsvennen
Kontaktperson
Marie T. Sørensen, Styremedlem, Stiftelsen Fædrelandsvennen, 48109289, stiftelsenfvn@gmail.com
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1763