til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

"Rasisme – ikke en problemstilling i vår kommune"

Arrangør
Senter for likestilling, KUN, UiA
Dag
Tirsdag 17/8 2021 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Menneskerettigheter , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

I løpet av 2020 ble rasisme for alvor igjen satt på agendaen i Norge. Med #blacklivesmatter bevegelsen, økt mediafokus, en rekke omfangsrapporter og to nye nasjonale handlingsplaner, har de av oss som mente at rasisme ikke eksisterte i Norge, fått konstatert at både hverdagsrasisme og strukturell rasisme dessverre er svært utbredt.

Bergen og Trondheim kommune har gjennomført undersøkelser om diskriminering og rasisme i egen kommune, og igjennom disse fått bekreftet at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer. Byrådet i Bergen jobber nå med å følge opp rapporten, blant annet med tiltak rettet mot diskriminering i skole, i arbeids- og boligmarkedet, samt tiltak for å forhindre hatkriminalitet. Trondheim kommune er i gang med å utarbeide en lokal handlingsplan mot religiøs diskriminering, muslimhat og antisemittisme

Det er nok av stemmer og miljøer som lenge har uttrykt at rasisme skjer på alle nivåer. Hvordan sikrer kommunene medvirkning og godt samarbeid med lokale organisasjoner og erfaringsmiljøer når de nå skal utarbeide og iverksette tiltak? Og hva vil det si å være en kommune som jobber antirasistisk? 

Program

15:30-15:40 Introduksjon ved Senter for likestilling

15:40-15:50 Bufdirs rolle i arbeidet mot rasisme ved direktør Mari Trommald.

15:50-16:25 Panelsamtale om erfaringer fra arbeid mot rasisme i kommune-Norge

Panelleder: Minela Košuta, rådgiver ved KUN

Paneldeltakere:

 • Katrine Nødtvedt (MDG), Byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen Kommune
 • Stina Ihle Amankwah, prosjektrådgiver ved Minotenk Bergen.
 • Kjersti Utne, rådgiver ved Kommunedirektørens fagstab Trondheim kommune
 • Azra Halilović, spaltist i Adresseavisen, Scenekunstner og minoritetskonsulent i Trondheim kommune​
 • Marita Holmeset-Varpe, politisk rådgiver/Antirasismesatsingen til Norsk Folkehjelp

16:25-16:30 Avslutning

Medvirkende
 • Minela Kôsuta, Rådgiver, Likestillingssenteret KUN
 • Stina Ihle Amankwah, Prosjektrådgiver, Minotenk
 • Kjersti Utne, Rådgiver, Kommunedirektørens fagstab Trondheim kommune
 • Katrine Nødtvedt, Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Bergen kommune
 • Azra Halilović, spaltist i Adresseavisen, Scenekunstner og minoritetskonsulent
 • Mari Trommald, Direktør, Bufdir
 • Marita Holmeset-Varpe, Politisk rådgiver, Norsk Folkehjelp
Kontaktperson
Claudia Klostergaard, Senter for likestilling, 45153941
Universell utforming
Tegnspråktolking
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
2112