til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Brukererfaring - Innovasjon og nytenkning utfra brukere og pårørendes kunnskap

Arrangør
ROM - råd og muligheter Agder, Knutepunkt for Recovery
Dag
Onsdag 18/8 2021 17:00 - 17:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Arbeid , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Barrique øl og vinstue
Stedsbeskrivelse:
1.etg
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Brukererfaring - innovasjon og nytekning utfra brukere og pårørendes kunnskap.

De regionale brukerstyrte sentrene innen psykisk helse bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Sentrene har en tydelig rolle og funksjon innen psykisk helse- og rusfeltet som sikrer innovasjon og nytekning utfra brukere og pårørendes kunnskap. Dette vil være sentralt å styrke og utnytte i årene fremover, spesielt som en følge av den langvarige psykiske belastningen av pandemien.

Brukerstyrte sentre jobber med recovery som fundament. Elementene: håp, tilhørighet, identitet, mening i livet og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig. Brukere og pårørende vet at tilfører du dette blir du friskere og får bedre livskvalitet.

Hva må til for å styrke dette?

I en paneldebatt vil vi utfordre to politikere til å si hvordan de mener vi kan sikre at brukererfaring- og medvirkning er en sentral del av utviklingen til fremtidens helsetjenester, slik at dette ikke bare er fine ord i store dokumenter.

Representanter fra brukerstyrte sentre vil også delta.

 

Arrangementet vil bli streamet:

 

Medvirkende
  • Anne Marie Løland, Daglig leder, ROM råd og muligheter Agder
  • Stig Raymond Moe, Daglig leder, Bikuben brukerstyrte senter
Kontaktperson
Anne Marie Løland, daglig leder, ROM - råd og muligheter Agder, 90204021, am.loeland@rom-agder.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
736