På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Transportsektoren: Den nye kraftkrevende industrien

Arrangør
St1
Dag
Tirsdag 17/8 2021 15:00 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Infrastruktur
Språk
Norsk
Sted
M/S Nidelv
Stedsbeskrivelse:
1
Antall plasser i lokalet
20
 


Om arrangementet

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Innen 2030 skal disse utslippene halveres. Batteridrift kan være effektivt for personbiler og ferjer over korte distanser, men personbiltrafikken utgjør en begrenset del av den totale transportsektoren. Vi er ennå langt fra fossilfrie løsninger som kan drive langveis tungtransport, det være seg til lands, til sjøs eller i luften. 

I dette seminaret vil vi belyse følgende spørsmål:

  • Hvordan skal vi da oppnå målsetningene om utslippsreduksjon fra tungtransporten, luftfarten og maritim sektor?
  • Hva finnes av tilgjengelig teknologi for å kutte de vanskelige tansportutslippene?
  • Hvilken rolle vil fornybar kraft spille i fremtidens transportsektor, og hvordan henger «reindustrialiseringen av Norge» sammen med utslippskutt i transportsektoren?
  • Må vi tenke nytt om hva som er kraftkrevende industri?

Medvirkende
  • Wilhelm Kiil Rød, Ansvarlig myndighetskontakt, St1
Kontaktperson
Wilhelm Kiil Rød, Ansvarlig myndighetskontakt, St1, 97402950
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
646