til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Tryggest - fra voksenvern for de få, til voksenvern for alle

Arrangør
Stiftelsen SOR
Dag
Tirsdag 17/8 2021 14:00 - 14:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Wood and Food
Stedsbeskrivelse:
Torvet 9, Arendal
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet en modell som kommunene kan benytte for å avdekke, håndtere og forebygge overgrep. Modellen heter TryggEst, og førte til en stor økning i antallet saker i de ti pilotkommunene der den ble testet ut. Dette viser at det er store mørketall i kommunene. Å ikke etablere et system vil kunne sees på som innskrenking av funksjonshemmedes menneskerettigheter. Vi trenger en overordnet politikk som sikrer at alle har tilgang til et voksenvern, og at muligheten for å få hjelp ikke avhenger av hvilken kommune man bor i.

Eksempel på utfordring: https://stiftelsensor.no/nyheter/item/stilltiende-aksept-av-krenkelser-mot-utviklingshemmede  

Målgruppene for TryggEst omfatter risikoutsatte voksne med utviklingshemming, rusproblemer, psykiske lidelser, eldre m.fl.
Fagansvarlig for arrangementet: Nina Christine Dahh, seniorrådgiver i Stiftelsen SOR. Dahl har skrevet/vært redaktør for to fagbøker om overgrep og rettssikkerhet https://www.universitetsforlaget.no/Nina-Christine_Dahl, og har vært koordinator for TryggEst i Tromsø.

Medvirkende
  • Mari Trommald, Direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Karl Haakon Sævold, Styreleder, Stiftelsen SOR
  • Jan Davidsen, Leder, Pensjonistforbundet
  • Nina Christine Dahl, Seniorrådgiver / fagbokforfatter, Stiftelsen SOR
  • John Ingvard Kristiansen, Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Silje Hjemdal, Stortingspolitiker, FrP
  • Ragnhild Wennberg, Politiker, Venstre
Kontaktperson
Jarle Eknes, Daglig leder, Stiftelsen HELT MED & Stiftelsen SOR, 90758685, jarle@heltmed.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1673