til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Toppmøte om forskning: Norges grønne giv - forskning som driver for innovasjon og omstilling

Arrangør
SINTEF, NTNU
Dag
Tirsdag 17/8 2021 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Forskning , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Torvscenen - jubileumsscene
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

I 2014 la regjeringen Solberg fram den første Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP). Det er blitt et nøkkeldokument for norsk forskning. I 2018 ble LTP fornyet, og nå starter prosessen med revisjon av Langtidsplanen. Den er forventet lagt frem høsten 2022.

EU er samtidig i ferd med å operasjonalisere sin European Green Deal med Horizon Europe, verdens største program for forskning og innovasjon, missions som forener næring, forskning og befolkning, og selvforsyning med kritiske råvarer for lavutslippssamfunnet. Hvordan skal Norge mobilisere like kraftfullt?

For fjerde gang arrangerer SINTEF og NTNU toppmøte om forskning på Arendalsuka. Her møtes sentrale folk i næringsliv, forskningssektoren og beslutningstakere for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan løse de store samfunnsutfordringene med ny forskning og kunnskap.

Møteleder:                       Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

Åpning og avslutning:   Anne Borg, rektor ved NTNU

Fremtredende representanter for næringsliv, forskningsmiljøer, virkemiddelapparat og beslutningstakere vil delta. Navn vil legges ut her så snart de er bekreftet.

Medvirkende
 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF
 • Anne Borg, Rektor, NTNU
 • Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Norges Forskningsråd
 • Øystein Eriksen Søreide, Administrerende direktør, Abelia
 • Tove Nilsen Ljungquist, EVP Operations, FREYR
 • Håvard Moe, Teknologidirektør, Elkem
 • Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør, NAV
 • Eli Grimsby, Administrerende direktør, Oslobygg
 • Svein Stølen, Rektor, Universitetet i Oslo
 • Kristin Wallevik, Administrerende direktør, Norce
 • Jon Gunnar Pedersen, Utvalgsleder, Norge mot 2025
 • Norunn Myklebust, Administrerende direktør, Norsk institutt for naturforskning
 • Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen, Høyre
Kontaktperson
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef Industri, SINTEF, 99009600
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
6067