til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2021.

Klimatilpasning - hvor er den nasjonale planen for å trygge og sikre lokalsamfunn?

Arrangør
SINTEF, CICERO, Finans Norge, Multiconsult
Dag
Onsdag 18/8 2021 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Den Lille Andunge
Antall plasser i lokalet
-55
 


Om arrangementet

 

Vi trenger en nasjonal plan og målsetninger for å trygge våre lokalsamfunn og sikre et akseptabelt risikonivå.  

Mer nedbør og økte temperaturer øker risikoen for skader på bygninger og infrastruktur. Utbetalinger som følge av overvannsskader er doblet de siste ti årene, ifølge forsikringsselskapene. Lokalsamfunn frykter tap av menneskeliv og enorme ekstrakostnader på grunn av flom og skred. 

Regjeringen la i år fram sin klimaplan, men den er eksplisitt på at klimatilpasning ikke adresseres. Klimatilpasning er en helt nødvendig del av klimaomstillingen, klimaet er allerede i endring og vi må uansett tilpasse oss.

Vi har tydelige nasjonale mål, strategier og målinger for å redusere utslippene. Nå er det behov for tilsvarendenasjonale målsetninger, tiltak og mekanismer for klimatilpasning, og det haster. Dagens insentiver og politikk fremmer ikke nødvendigvis forebygging og nødvendig tilpasning. Hva skal vi tillate av risiko, hvilket nivå skal vi klimatilpasse til og hvordan skal kommunene budsjettere og finansiere det bygde miljø?

Kommunene har ansvaret for klimatilpasning, planarbeid og utbygginger i sine områder. Det krever kunnskap.  Klimaendringer er en katalysator på vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygninger og infrastruktur som allerede er på svimlende 3200 milliarder kroner. NVE anslår i en ny rapport at det vil koste 85 milliarder kroner bare for å sikre alle eksisterende bygg mot flom og skred fram mot 2100. Kommunene forventer tydeligere krav og retningslinjer.

Klimatilpasning vil koste mer penger, både for kommunene og den enkelte husstand og det er få muligheter for å søke støtte. Planen vi etterlyser må følges opp med midler. 

Medvirkende: 

 • Statssekretær Mathias Fischer (V) , Klima- og miljødepartementet
 • Gunn Marit Helgesen, Nestleder KS
 • Tore O. Sandvik (Ap) Fylkesordfører i Trøndelag og medlem av sentralstyret i Ap.
 • Kristin Halvorsen, direktør CICERO
 • Turid Grotmoll, konserndirektør, Fremtind
 • Idar Kreutzer, adm.direktør, Finans Norge
 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør, SINTEF
 • Heikki Holmås, Chief Sustainability Officer (CSO), Multiconsult
 • Kjetil Lund, direktør NVE
 • Berit Time sjefforsker SINTEF, leder av SFI Klima 2050
 • Harald Francke Lund, Senior Advisor CICERO Shades of Green/CICERO

Medvirkende
 • se liste over
Kontaktperson
Veslemøy Nestvold, Kommunikasjonssjef, SINTEF, 92250493, veslemoy.nestvold@sintef.no
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2064